שכבה I. נחשפו שרידי מבנה מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית שנבנו מעל שכבה II והובחנו בו ארבעה שלבי בנייה:
שלב 1ד: לשלב זה שייך החלק הדרומי של קיר W652 הבנוי מאבני גזית גדולות שלוכדו בטיט, שהיה כנראה חלק ממבנה מסיבי. בבסיסו קירות W688 ,W677 משכבה II והוא.
שלב 1ג: נבנו קירות W658 ,W652 ו-W662 מאבני גוויל שחדרו לתוך שכבה II. המרחב בין שלושת הקירות מולא באדמה מהודקת ומעליו נמצאה רצפת טיח (לוקוס 675; איור 1: חתך 1-1) שניגשה אליהם ושימשה ככל הנראה מעבר כניסה למרחב (חדר?) מצפון (איור 2). בקצה הצפוני של המעבר נמצא מפתן כניסה ומצפון לו נחשפה רצפת טיח (לוקוס 684) שמתחתיה התגלתה תעלת ניקוז מקורה באבני גוויל שטוחות שנחשפו באתרן (לוקוס 683). מצפון לתעלת הניקוז נחשפו הנדבכים התחתונים של קיר W685 הבנוי מאבני גזית. מצפון לו נחשפו קטעי רצפה עשויה אבני גזית (לוקוסים 676, 681) שהופרעה משרידי שלבים 1ב, 1א.

שלב 1ב: הוגבה מפלס המילוי של קירות 652, 658 משלב 1ג והונחו רצפות אבן (לוקוסים 657, 664) שניגשו אל שני הקירות (ר' איור 2). בחלק הצפוני של החפירה נחשף חלק מחדר ששרדו ממנו שלושה קירות  (W671 ,W670 ,W659) הבנויים מאבני גוויל, ואליהם ניגשה רצפת גיר כתוש שהושתתה על אבנים (לוקוס 669). חלק משרידי שלב זה נחתכו על ידי שרידי שלב 1א.

שלב 1א: נוספה רצפת טיח (לוקוס 679) שהושתתה על אבני גזית גדולות. לדופן המערבית של קיר 652 הוצמדה תעלה (לוקוס 653) הבנויה מלוחות אבן מטויחים (איור 3). בצפון ניגשה רצפת גיר כתוש (לוקוס 665) לתעלה בנויה אבני גזית (לוקוס 663; איור 4). בור מים שצורתו פעמון (לוקוס 656) חתך את שרידי שלב 1ב.

 

שכבה II: שכבה זו נמצאת בעומק של כ-1.8 מ' מפני השטח, ומיוחסים לה שני קירות: קיר 677 הבנוי מאבני גוויל גדולות, כיוונו צפון–דרום והוא יוצר פינה עם קיר 688 שכיוונו המשוער מזרח–מערב. במילוי שניגש לקירות נמצאו שברי קערות ביזנטיות. על הסלע הטבעי (לוקוס 674), נמצאו גם שברי קנקנים מהתקופה ההלנסטית.

 

רוב הלוקוסים בחפירה לא היו נקיים מהפרעות וחדירות ולכן הקרמיקה שנמצאה היתה מעורבת וממגוון תקופות. במילוי ארבעת השלבים של שכבה I נמצאו מהתקופה האסלאמית הקדומה בעיקר שברי קערות (איור 5: 11-6), וסיר בישול (איור 5: 12). אלה היו מעורבים בשברי קערות מזוגגות (איור 5: 24-13), שבר קנקן (איור 5: 26) ושבר מעוטר (איור 5: 25) מהתקופה הממלוכית. על הסלע ובמילוי של שכבה II נמצאו שברי קערות מהתקופה הביזנטית (איור 5: 5-3) ושברי קנקנים מהתקופה ההלנסטית (איור 5: 1, 2).