נפתחו ארבעה ריבועים. שני ריבועים (A, B), סמוך לגבעה ולקיר אבן שנראה על פני השטח. נמצאו שרידי מבנים וחרסים המתוארכים לתקופות הפרסית, ההלניסטית והביזנטית. שני ריבועים נוספים (C, D) נפתחו בריכוז אבנים בשדה ממזרח לגבעה ונמצאו שרידי שתי ערמות סיקול ללא ממצאים מתארכים (איור 2). כיוון שהשדות היו מעובדים עד ראשית שנות ה-70, אלו כנראה שרידים מהעת החדשה (איורים 3, 4). כמו כן נעשה מיפוי של הדרך המוליכה מנחל תמנה לכיוון דרום-מזרח (ר' איור 1). הדרך (55 מ' אורך; 4.5 מ' רוחב) דופנה משני צדיה בשורות מקבילות של אבני שדה.

 

בריבוע A, למרגלות האתר, נמצאו שרידי קיר מזרחי חיצוני של מבנה (W1; 3.3. מ' אורך; איור 5) ואולי גם שרידי רצפת אבן (איור 6). הקיר נבנה ללא חומר מלכד מאבני שדה גדולות (0.7 × 1.0 מ') שפינותיהן מעוגלות בגסות על גבי יסוד של אבנים מעוגלות קטנות יותר. קטע של אבנים שטוחות (לוקוס 109; 1.2 × 1.3 מ') בפינה הדרומית-מערבית של הריבוע הוא אולי שריד של רצפת אבן.

בריבוע B התברר שהקיר שהיה חשוף הוא אכן טרסה (4 מ' אורך; איורים 7, 8). הקיר שהתמוטט בחלקו, נבנה מנדבך אחד של אבני שדה מעוגלות בגודל בינוני (כ-0.5 מ' קוטר).

 

הממצא הקרמי מהמבנה בריבוע A (לוקוסים 109, 111) כולל אמפורה (איור 1:9) ומורטריה (איור 2:9), המתוארכים לתקופה הפרסית; קנקן רומי קדום (איור 3:9) ובסיס אמפורה מהתקופה ההלניסטית (איור 4:9). הקרמיקה מחוץ למבנה (לוקוס 103) כוללת מורטריה המתוארכות לתקופה הפרסית (איור 5:9, 6), קערה בסגנון אטי המתוארכת לתקופה ההלניסטית (איור 7:9), קערות המתוארכות לתקופה הרומית הקדומה (איור 8:9–10); קנקנים מהתקופות ההלניסטית (11:9), הרומית הקדומה (איור 12:9, 13) והביזנטית (14:9, 15) וכן בסיס של כלי אבן לא מזוהה (איור 16:9). כלי החרס שנמצאו בחפירה משני עברי קיר הטרסה בריבוע B עד לקרקע הבתולה, מתארכים את המילוי שהצטבר אחרי זמנו של הקיר ואולי גם את הקיר עצמו. מדרום לקיר הטרסה (לוקוס 104) נמצאו כלי חרס הכוללים מורטריה המתוארכות לתקופה הפרסית (איור 17:9, 18) ופכית המתוארכת לתקופה ההלניסטית (איור 19:9). מצדו הצפוני של הקיר (לוקוס 112) נמצאו שברי נר מתקופת הבית השני (איור 20:9). בניקוי הקיר (לוקוס 110) עלו קנקנים המתוארכים לתקופה הפרסית (איור 21:9, 22).