בסקר תועדו 112 נקודות ממצא, בהן מערות ובורות דמויי פעמון חצובים, חציבות ומיתקנים אחדים. אפשר שבשטח הנסקר יש חללים תת-קרקעיים נוספים שלא התגלו מפני שהם מוסתרים בצמחייה או שפתחיהם חסומים בסחף. בסקר לא תועדו שרידי בנייה, פרט לקירות של מדרגות עיבוד. נראה ששטח הגבעה שימש לחקלאות ולחציבה של מערות, בורות ומיתקנים. הממצא הקיראמי באתרים היה דל ואי אפשר לתארכם. להלן תיאורם של האתרים הבולטים שנסקרו.
  
(1) נ"צ — רי"ח 18970/61265, רי"י 13970/11265: מערה חצובה סגלגלה (3.5 × 5.0 מ', 2.2 מ' גובה מרבי). בפתחה (1.0 × 1.9 מ') נבנו מזוזות ומשקוף קשות מאבנים מסותתות, וכן השתמרו צירי ברזל, המלמדים שהפתח נבנה כנראה ב-150 השנים האחרונות. בכל אחת מהדפנות הדרומית והמערבית של המערה נחצבה גומחה מוארכת (0.4 × 2.0 מ'; 0.3 × 1.6 מ'), שהופרדה מחלל המערה במחיצה חצובה (0.15-0.10 מ' גובה). שימושן של הגומחות אינו ברור.
 
(2) נצ"מ — רי"ח 18975/61263, רי"י 13975/11263: שתי מערכות של בורות פעמון (5 מ' גובה) שתקרתם התמוטטה. במערכת הצפונית הובחנו שני בורות פעמון. על שפת הבורות בצד צפון אותרו שרידי בנייה סגלגלים (כ-4 מ' קוטר), כנראה שרידי בור סיד.
 
(3) נ"צ — רי"ח 18962/61250, רי"י 13962/11250: מערה סגלגלה (כ-5 מ' קוטר, כ-2 מ' גובה) שתקרתה התמוטטה בחלקה. פתח הכניסה למערה (0.8 × 1.7 מ') הוסדר בימינו בבנייה של אבני מזוזה מסותתות ומעליהן קשת קטנה.
 
(4) נ"צ — רי"ח 18968/61255, רי"י 13968/11255: שני פתחים סגלגלים (כ-3 מ' קוטר) של שני בורות פעמון שלא נמדדו.
 
(5) נ"צ — רי"ח 18970/61244, רי"י 13970/11244: מערה רבועה (כ-6 × 6 מ', כ-2 מ' גובה), שתקרתה התמוטטה ברובה. אל המערה מוליך מסדרון חצוב (כ-6 מ' אורך, 1.1 מ' רוחב) שבקצהו הפנימי הותקן פתח (1.1 × 1.7 מ'). ייתכן שבמסדרון חצובות מדרגות היורדות אל המערה.
 
(6) נ"צ — רי"ח 18965/61232, רי"י 13965/11232: חציבה סגלגלה (כ-2.5 מ' קוטר, כ-0.5 מ' עומק), שממנה יוצאת תעלה חצובה (כ-2 מ' אורך, 0.13-0.10 מ' רוחב). מצפון לה הובחנה חציבה שלה דופן ישרה (כ-3 מ' אורך). מדרום לחציבות הובחן פתח חצוב סגלגל (1.0 × 1.3 מ', כ-1 מ' עומק; נ"צ — רי"ח 18966/61232, רי"י 13966/11232), השייך, אולי, לבור מים ממוטט שהובחן בקרבת מקום מדרום (כ-10 מ' קוטר).
 
(7) נ"צ — רי"ח 18949/61235, רי"י 13949/11235: מיתקן חצוב (כ-6 × 6 מ') שתפקידו אינו ברור. במרחק של כ-5 מ' מדרום-מערב לו הובחן שקע בקרקע, המעיד, אולי, על פתח של חלל תת-קרקעי. במרחק של כ-5 מ' מדרום לשקע הובחנה חציבה סגלגלה (1 × 2 מ'), אולי פתח לחלל תת-קרקעי.
 
(8) נ"צ — רי"ח 18945/61240, רי"י 13945/11240: מערה חצובה סגלגלה (כ-5 × 10 מ', כ-1.5 מ' גובה), שלה שני פתחים. הפתח האחד חצוב (כ-0.8 × 1.5 מ'), וסמוך אליו חצוב ספלול (כ-0.5 מ' קוטר). הפתח השני מיתארו לא סדור ואפשר שהוא נפרץ בשלב מאוחר יותר.
 
(9) נ"צ — רי"ח 18943/61239, רי"י 13943/11239: מיתקן חצוב, כנראה גת, הכולל משטח שמידותיו אינן ברורות וסמוך אליו אגן מלבני (כ-1 × 2 מ'). ייתכן שלימים נעשה שימוש באגן לצורך ירידה לחלל תת-קרקעי.