הובחנו חמש שכבות של מפולת אבן. בריבוע D נחשפה אמת מים ממלוכית, הנמשכת במקביל לפן הדרומי של קיר W3. השכבות החמישית והרביעית של מפולת האבן נחפרו בעונות הקודמות. בשכבה השלישית בריבוע B נמצאה אבן גסה ועליה הספרות הרומיות 56 בין שני קווים אלכסוניים (/LVI; איור 1). חלקים אחרים של האבן לא סותתו והיא היתה ככל הנראה בשימוש משני. עוד נמצאו בין האבנים טבעת ועגיל מכסף וכן אבני קשת מהוקצעות היטב.

 

בציור משנת 1685 לסה"נ (ז' וילנאי, ארץ הקודש בציורים ומפות עתיקים, 126:1965), נראה במוצא מבנה צלבני שעמד לפחות בחלקו עד לקומתו השנייה. המבנה התמוטט באחת, על פי שורות אבנים שנמצאו נעוצות באדמה וקטע טיח גדול המונח בשלמותו ופניו מטה. צורת ההתמוטטות היא של רעידת אדמה חזקה; שתי רעידות אדמה ידועות באזור במהלך המאה הי"ח לסה"נ: בשנת 1752 ובשנת 1759 (ד' עמירן IEJ 1, IEJ 2). ניתן לשער שבאחת מהן נהרס המבנה.

 

בסוף עונת 2003 נראה היה כי נמצאה הרצפה המקורית של המבנה הצלבני, אולם בחפירה נוספת בריבוע B התברר כי נוודים ממלוכיים בנו רצפות ומיתקנים במבנה הצלבני, ושרצפתו המקורית מונחת בעומק רב יותר. רצף הרצפות הממלוכיות שנתחמו בצפון בקיר W1 של המבנה הצלבני (איור 2) וקיר W60 בדרום, היה מורכב מרצפת גיר לבנה (לוקוס 64), הצטברות של טיח, בוץ, ועדשות של אפר כהה (לוקוס 48) ורצפת עפר מהודק מלאה בפסולת צור (לוקוס 47). רצפת עפר מהודק (לוקוס 61) מדרום לקיר 60 נמשכה דרומה ועליה מיתקן שככל הנראה שימש אבוס (לוקוס 59; 1.5 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב). קיר 60 תחם אותו מצפון ושורת אבנים שהונחו ברישול תחמה אותו מדרום; צדו המזרחי נותר פתוח.

 

החפירה של אמת המים הממלוכית נמשכה בעונת 2004 (לוקוס 35; איור 3). בפרוקה נחשפה שכבה עמוקה יותר שמולאה במכוון באדמה חומה מהודקת עם חצץ ואבנים קטנות (לוקוס 65). השכבה מעליה היא אדמה קשה וכהה עם אבנים (לוקוס 55). שני הלוקוסים (0.7 מ' עומק) מהתקופה הממלוכית קודמים לזמנה של האמה. הדבר מוכיח שפני השטח המקוריים מחוץ למבנה הצלבני לא נחשפו והקיר החיצוני שלו עמד גבוה מעל האדמה.