בחפירה שנערכה בכפר שמריהו, בצדו המערבי של רח' החורש (הרשאה מספר ;*A-3722 נ"צ רי"ח 183160-82/677265-305; רי"י 133160-82/177265-305), בעקבות עבודות פיתוח שערכה המועצה המקומית ולאחר חתכי בדיקה שערכה א' דגוט, נפתחו חמישה ריבועים לאורך הרחוב.

בשלושה ריבועים נתגלו מפולות אבני גוויל שהופרעו מפעילות מודרנית. בעומק של כ-1.5 מ' נתגלה סלע האם. נמצאו רק שברי חרסים מצולעים לא אינדיקטיביים.

נחשף נדבך קיר שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, בנוי מאבני כורכר לא מסותתות. ממערב לקיר פזורות אבני כורכר קטנות ובינוניות, ככל הנראה מפולת של הקיר שנהרס בפעילות מודרנית.

בריבוע אחר נמצאה מפולת אבני כורכר בגודל בינוני וכן כמה חרסים לא אינדיקטיביים.