ריבוע I (2 x 4 מ'). בחלקו המערבי של הריבוע נחשף קיר בטון מודרני (W102) שצירו צפון–דרום. בתוך תעלת היסוד שלו נתגלו שני מטבעות משנת 1950, שרידים ממעברת זרנוקה משנות החמישים של המאה הכ'. בחלק המזרחי של הריבוע, בעומק 0.8 מ' מפני השטח, נחשף קיר (W105), הבנוי משתי שורות של אבני גוויל (0.15 x 0.20 מ' מידות ממוצעות). הקיר, שצירו צפון–דרום, השתמר לאורך 1.5 מ' ולגובה נדבך אחד (0.4 מ'). בתוך מילוי הקיר נתגלו חרסים לא אינדיקטיביים. בעומק 1.15 מ' מפני השטח, לאחר הורדת שכבת מילוי של אדמת חמרה חומה (0.3 מ' עובי) נחשפה ממזרח לקיר 105 רצפה (לוקוס 107; 0.1 מ' עובי) עשויה מאבני גוויל קטנות. מעל הרצפה נאספו מעט שברי גוף של קנקנים מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.

 

ריבוע II (2.0 x 3.5 מ'). בחלקו המערבי של הריבוע, בעומק 0.1 מ' מפני השטח, נחשפה רצפה (לוקוס 108; 0.1 מ' עובי) עשויה מאבני כורכר קטנות. מעליה נאספו מעט חרסים לא אינדיקטיביים.