בגבעה שמצפון לתל חצור ולנחל מכברם (נצ"מ רי"ח 25290/77035; רי"י 20290/27035; נ"ג 205.8), באזור שלא נסקר בעבר, נרשמו עשרה אתרי סקר חדשים (מס' 3, 13-5), ובהם שתי גתות, שלוש מערות (חללן לא נבדק), מיתקן חצוב וארבע חציבות. בקטע הכביש החוצה את חלקה המזרחי של שלוחת מערות הדרוזים, ממערב לתל חצור (נצ"מ רי"ח 2526/7692; רי"י 2026/2692) נסקרו מחדש ונמדדו שבעה אתרים (מס' 20-14), ובהם שלוש גתות, שתי מערות (חללן לא נבדק), חציבה (פתח כניסה למערה?) ותעלה חצובה שכיוונה מזרח–מערב – כנראה אמת מים קדומה שהובילה או נועדה להוביל מים לתל חצור (ר' עתיקות 28: *1-*7). על גב השלוחה המפרידה בין נחל חצור לבין נחל קבעת, מדרום-מערב לתל חצור (נצ"מ רי"ח 25260/76832; רי"י 20260/26832), נסקרו ונמדדו מחדש גת גדולה (מס' 21; 5 x 10 מ') שהשתמרו ממנה משטח דריכה ובור איגום שאליו מובילות שתי תעלות ניקוז, ושתי חציבות מכוסות עפר מצפון-מזרח לה – אולי גתות נוספות. ממערב לגת, בהמשך גב השלוחה, אותרו כמה גתות ומיתקנים חצובים נוספים הפזורים על פני שטח של 100 x 300 מ' באזור של משטחי סלע טבעיים הגובל בתוואי הכביש המתוכנן ממערב; המיתקנים באזור זה לא נמדדו. דומה כי הגתות והמיתקנים הרבים השתייכו לאזור תעשייה קדום שהתקיים על גב השלוחה, אולי בזמנה של העיר הגדולה חצור בתקופת הב"ת 2. בקצה שלוחה, סמוך לתוואי כביש 90 הנוכחי (נצ"מ רי"ח 25320/76745; רי"י 20320/26745) נסקרו שלושה מחשופי סלע שבהם ניכרים בקיעים גדולים המכוסים בצמחייה עבותה; אפשר שמתחתם ישנן מערות (מס' 27-25). בקרבתם אותרו ספלול ומשחק גומות שנחצבו על משטח סלע טבעי (מס' 28).

 

מעט מדרום לתוואי הכביש המתוכנן, כ-100 מ' מצפון לסוללת העיר התחתונה, על מדרגה באמצע המדרון שמצפון לנחל מכברם (נ"צ מקורב רי"ח 25300/77025; רי"י 20300/27025), נתגלה בשנת 2001 ריכוז של חרסים מתקופת הב"ק 1, שלב 1 שכללו חרסים מחופים אדום ובעלי מרוק אפור על פני שטח של כ-20 × 20 מ'. אף שלא ברור אם אלה מעידים על יישוב או על קבורה, זהו האתר הקרוב ביותר לתל חצור מתקופה זו.