נחפרו עשרה ריבועים על פני כשלושה דונמים. בתשעה ריבועים לא נתגלה ממצא קדום כלשהו. בריבוע אחד נחשפו שתי שורות של שלוש אבנים בכל שורה, שכיוונן מזרח–מערב. מתחת לאחת מאבני השורה הדרומית, נתגלו חלקי עצמות גפיים ארוכות של פרט בוגר. מצורת הקבורה וכיוונה ניתן לשער כי זו קבורה מוסלמית בת זמננו. הקבר לא נחפר בגלל התנגדות משרד הדתות.

 

לצד השורה הצפונית נתגלה תליון מפח דומה לקישוטי רעלה מודרניים. ייתכן כי זו קבורה מודרנית, השייכת אולי לכפר הערבי ברקה ששכן במקום.