בפיקוח ארכיאולוגי שנערך שנתיים לפני החפירה, ממערב לכביש המנדטורי (רח' מבצע קדש), במרחק של כ-20 מ' מהחפירה הנוכחית, נחשפה פינתו הצפונית-מערבית של קיר 10, במקום שבו רוחבו משתנה. קצה הקיר במזרח לא נחשף כיוון שהשטח מחוץ לגבולות החפירה. הקיר שהיה קיר תמך דרומי לטחנה, נחשף למלוא גובהו המקורי והוא במצב השתמרות מעולה. נראה שהוא לא נפגע בזמן סלילת הכביש המנדטורי בשנות ה-30 של המאה העשרים. מידע זה מקבל חיזוק מדוח ותוכנית של ס"נ ג'ונס משנת 1941 (תיק Al-Haddar, ATQ/781, ארכיון רשות העתיקות).

 

בתחתית הקיר נמצאו שני מטבעות נחושת מן המאה הי"ט לסה"נ: אחד מימי מוחמד הב'

(1234 להג'רה - 1808 לסה"נ) והשני מימי עבד אל-עזיז (1277 להג'רה - 1860 לסה"נ).

 

ממצא כלי החרס היה דל והם מתוארכים לתקופה העות'מאנית: שני בסיסים של קערות (איור 1: 3-2) נמצאו בפינה הצפונית- מערבית של קיר 10 ושבר של עציץ (איור 3: 3) נמצא על ראש הקיר.

 

ממערב וקרוב לקיר נחשפה רצפה מאבני גיר מסותתות (0.4 × 0.4 מ').