מס' מגדל נ"צ (רי"ח; רי"י) מידות הבנייה הרצפה ממצא הערות
1 (איור 1) 21030/62320; 16030/12320 4.7 × 6.2 מ', 1.4 מ' גובה השתמרות (4 נדבכים) אבני שדה גדולות, מהוקצעות גס; הקיר הצפוני-מערבי לא השתמר משטח סלע, ועליו הובחנו שרידי טיח שברי כלי חרס משלהי התקופה ההלניסטית והתקופה הרומית הקדומה (המאה הא' לפסה"נ)  
2 (איור 2) 21028/62320; 16028/12320 3.05 × 4.80 מ', 0.5 מ' גובה השתמרות (נדבך אחד) אבני שדה גדולות ובינוניות, מהוקצעות גס משטח סלע; בצדו המערבי נחצב בור (0.7 × 1.6 מ', 0.73 מ' עומק) בסיס של כלי מידה מאבן מהתקופה הרומית הקדומה מרוחק כ-20 מ' ממערב למגדל 1
3 (איור 3) 21020/62370; 16120/12370 3.7 מ' קוטר, 1.12 מ' גובה השתמרות (2 נדבכים ) אבני שדה גדולות ובינוניות, מהוקצעות גס משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2  
4 (איור 4) 21020/62368; 16120/12368 6.3 × 7.8 מ', 1.2 מ' גובה השתמרות (עד 4 נדבכים) אבני שדה גדולות ובינוניות, מהוקצעות גס; המגדל כולל שני חדרים משטח סלע, ועליו הובחנו שרידי טיח   מרוחק כ-20 מ' מדרום למגדל 3
5 (איור 5) 21120/62375; 16120/12375 2.5 × 2.5 מ', 1.3 מ' גובה השתמרות (3 נדבכים) אבני שדה גדולות ובינוניות, מהקצעות גס עפר מהודק, שהונח על משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 מצפון למגדל נסמכת אליו מכלאה לבעלי חיים, שנבנתה באבני שדה בינוניות וקטנות והשתמרה לגובה של חמישה נדבכים (1.1 מ'); אל הפינה הדרומית של המגדל ניגש קיר (8.6 מ' אורך), שנבנה באבני שדה מהוקצעות גס והשתמר לגובה נדבך אחד (0.4 מ')
6 (איור 6) 21130/62371; 16130/12371 3.15 × 3.90 מ', 1.2 מ' גובה השתמרות (3 נדבכים) אבני שדה גדולות, מהוקצעות גס; הפתח היה קבוע כנראה בקיר הצפוני-מזרחי; בקיר הדרומי-מערבי נבנו שלושה חלונות צרים (0.6-0.3 × 0.4 מ') עפר מהודק, שהונח על משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 ומהתקופה הרומית הקדומה צמוד למגדל מדרום-מזרח נחשפה גת חצובה, התחומה בחלקה בקירות אבן וכוללת משטח דריכה רבוע (3.1 × 3.2 מ') ובו שרידי טיח, בור שיקוע סגלגל (0.4 × 0.8 מ', 0.36 מ' עומק) ומדרום לו בור איסוף מעוגל (1.2 מ' קוטר, 1.4 מ' עומק); אל חלקו הצפוני של המגדל ניגשים שני קירות, שנבנו באבני שדה והיו אולי חלק ממכלאה שלא השתמרה
7 (איור 7) 21100/62340; 16100/12340 3.05 × 3.20 מ', 1.35 מ' גובה השתמרות (4 נדבכים) אבני שדה גדולות ובינוניות, מהוקצעות גס; בקיר המזרחי נבנה חלון צר (0.4 × 0.5 מ') עפר מהודק, שהונח על משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 ומהתקופה הרומית הקדומה צמוד למגדל ממזרח נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה רבוע (2.5 × 3.1 מ'), התחום ברובו בקירות אבן, ובור איסוף עגול (1.4 מ' קוטר, 1.26 מ' עומק), התחום ממערב בקיר אבן
8 (איור 8) 21140/62360; 16140/12360 3.3 × 3.6 מ', 1.5 מ' גובה השתמרות (5 נדבכים) אבני שדה גדולות ובינוניות, מהוקצעות גס עפר מהודק, שהונח על משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 ומהתקופה הרומית הקדומה צמוד למגדל ממערב נבנתה חצר (2.15 × 3.80 מ'), התחומה בקיר שנבנה באבני שדה בינוניות וקטנות והשתמר לגובה שלושה נדבכים (0.55 מ') ובצדו הדרומי קבוע הפתח
9 (איור 9) 21135/62358; 16135/12358 1.9 × 3.4 מ', 1.1 מ' גובה השתמרות (3 נדבכים) אבני שדה גדולות ובינוניות, מהוקצעות גס; רק חלקו המערבי השתמר עפר מהודק, שהונח על משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 ומהתקופה הרומית הקדומה צמוד למגדל מדרום נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה רבוע ומטויח ( 3.0 × 3.2 מ'),  התחום ברובו בקירות אבן, ושני בורות איסוף (0.8 × 1.1 מ', 1.2 מ' עומק; 1.4 מ' קוטר, 1.3 מ' עומק) מוקפים בקירות אבן, שאל הדרומי מהם מוליכה תעלה ממשטח הדריכה
10 (איור 10) 21100/62345; 16100/12345 3.8 מ' קוטר, 1.65 מ' גובה השתמרות (4 נדבכים) אבני שדה גדולות, מהוקצעות גס משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2  
11 21160/62365; 16160/12365 3.3 × 5.5 מ', 0.8 מ' גובה השתמרות (3 נדבכים) אבני שדה בינוניות; השתמרו רק הקירות המזרחי והמערבי משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 ומהתקופה הרומית הקדומה  
12 21173/62374; 16173/12374 3.6 מ' קוטר, 0.6 מ' גובה השתמרות (2 נדבכים) אבני שדה בינוניות וקטנות; השתמר באופן חלקי משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2  
13 21155/62380; 16155/12380 3.55 × 6.75 מ', 0.75 מ' גובה השתמרות (2 נדבכים) אבני שדה בינוניות וקטנות; המגדל כולל כנראה שני חדרים משטח סלע שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2  נחפר רק בחלקו המזרחי