בסקר פיתוח שנערך בשטח כולל של כקילומטר מרובע אחד באזור שכונת גילה, על שלוחה וערוץ היורדים לעבר עמק רפאים (רשיון מס' 104/1999-G*; נ"צ רי"ח 21745-90/62675-85; רי"י 16745-90/12675-85), נסקרו 18 נקודות, ובהן שש מערות קבורה, שלוש שומרות, שלושה בורות מים, וכן מיתקנים חקלאיים ומערה ובה בית בד. כן נסקרה חורבת בית אִרזה (נ"צ רי"ח 2176/6267; רי"י 1676/1267), הכוללת מבנה מרכזי גדול מימי הביניים, שהשתמר למלוא גובהו.