שטח א (איור 2). ריבוע A הופרע על ידי שתי תעלות של בזק, בצדו המזרחי ובמרכז הריבוע. לאחר שהוסרו שכבות של אספלט ומצעים מודרניים בעובי 0.3 מ', נחשפה שורה של אבני כורכר בכמה גדלים (W1), ושלוש אבני כורכר נוספות במקביל להן, אולי קיר נוסף (W2). ממצא כלי החרס מתוארך לתקופות הברונזה הביניימית, הברזל והפרסית. מתקופת הברונזה הביניימית נמצאה קערה בעלת חיפוי אדום בשפה, עשויה חרס ורוד (איור 3: 1). מתקופת הברזל 2 נמצאו קערות פתוחות (איור 3: 4-2, 9); קערות מטיפוס 'שומרוני' מחופות אדום בפנים ובחוץ (איור 3: 8-5); קערה מחרס כתום-חום (איור 3: 10); קדרות בעלות שפה מעובה נוטה החוצה (איור 4: 5-1); קדרות בעלות חריץ בשפה (איור 4: 6, 8); קנקנים (איור 4: 13-9); פכית קיפרו-פניקית (איור 4: 16), ושפה של פכית נוספת (איור 4: 15). מן התקופה הפרסית נמצא קנקן עשוי חרס לבן בחוץ וורוד בפנים (איור 4: 7), ובסיס של מורטריה עשויה חרס בהיר (איור 4: 14). כן נמצאו צדף ארגמן (לוקוס 107), ולהב רחב ומשוברר מצור (לוקוס 104).

 

בריבוע B נחשפה חציבה בסלע כורכר – אולי שריד ממערת קבורה. ממצא כלי החרס דל, ואין ודאות כי אפשר לשייכו לחציבה. ממצא זה כולל סירי בישול (איור 5: 1, 2) וקדרות (איור 5: 3, 4) המתוארכים לתקופת הברזל 2, סביב המאה הח' לפסה"נ. תאריך זה תואם את ממצאי הסקר באזור (ר' מפת סקר הרצליה [69]). ליד שברי החרסים נמצאו עצמות אדם אשר כללו לפחות שני פרטים: גיל האחד 8-4 שנים, וגילו של השני יותר מ-15.

 

ריבוע C הופרע בעת הנחת צנרת כבלים שחצתה אותו לשניים. לא נחשפו שרידים אדריכליים, ומקצת ממצא כלי החרס שנתגלה בו – קדרה (איור 6: 1) וקנקנים (איור 6: 5-2) – תוארך לתקופה הפרסית. בפינה הדרומית-מזרחית של הריבוע, לצד קנקן (איור 6: 2), נמצאו עצמות אדם במצב השתמרות גרוע. בפינה הצפונית-מזרחית של הריבוע נמצאו מתחת לבסיס של קנקן שבור (לא צויר), שהונח במהופך, שברי עצמות במצב השתמרות גרוע: כיפת גולגולת, שיניים ועצמות פוסטקרניאליות בתפזורת. העצמות מייצגות לפחות שני פרטים בוגרים: האחד בן 40-30 שנה והשני בן יותר מ-50.

 

 

 

 

שטח ב. נחפר ריבוע (2.5 x 3.0 מ') במרחק של  10 מ' ממערב לחפירה שנערכה על ידי א' ון דן ברינק (ר' עתיקות 39: 43). הריבוע הופרע בדרומו על ידי תעלה שבה הונח צינור (0.7 מ' עובי), ובצפונו על ידי תעלת ביוב (0.3 מ' רוחב). לאחר הסרת שכבה מודרנית (0.3 מ' עובי), נחפרה שכבת חמרה דקה מאוד (0.15 מ' עובי), אשר נחה על חול טבעי. בעומק 1.2 מ' נחשפו שלוש אבני גוויל בינוניות מכורכר. ממצא כלי החרס כלל רק קערה מתקופת הברזל מחופה אדום מבחוץ (איור 7: 1). כן נמצא בחתך, במהלך עבודת הפיקוח, קנקן מתקופת הברונזה התיכונה 2א' (איור 7: 2).