נחפר בור טבעי (2.00 X 3.45 מ'; איור 1) שהכיל אבנים קטנות ושברי כלי חרס מהתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית. כן נמצא שבר של כלי מידה מאבן מהתקופה הרומית. נראה כי שברי כלי החרס והאבנים שמילאו את הבור הגיעו בסחף הגשמים.