לא זוהו אתרים קדומים חדשים. נסקר שטח של כקילומטר מרובע אחד סביב 'גבעת דני'. הובחנו ממצאים ברדיוס של עד 300 מ' ממרכז האתר, הכוללים שברי כלי חרס בצפיפות של 2–3 פריטים למ"ר. בשטח הסמוך לצומת כפר חב"ד נסקרו שרידים מן התקופה העות'מאנית, שמקורם ככל הנראה מהכפר א-צפריה. על גבעה בנ"ג 74 (נ"צ —רי"ח 1844/6536; רי"י 1344/1536) נמצאו מעט שברי כלי חרס וכן ממצא בן זמננו. בשוליים הדרומיים-מערביים של הגבעה, לאורך כ-100 מ' בערוץ נחל קדום שנחשף בעקבות פעילות חקלאית, נאספו נתזים וכלי צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה והמאוחרת. כן נסקר על קרקע אלוביאלית בשדות המושב ניר צבי, פיזור צפוף של ממצא המיוחס לתקופה הביזנטית שיש אולי לייחסו לפעילות בפאתי העיר לוד.