מערה א' (איור 1). פתח המערה חצוב ובתוכו נבנה, כנראה בימינו, משקוף אבן שמעליו קשת, הסגורה היום בסורג. מהפתח מוליך מסדרון חצוב (4.5 מ' אורך, כ-2 מ' גובה בחלק התחתון), שמעליו נבנה קמרון מטויח. בקצה המסדרון נחצב פתח המוליך לחלל המערה. סביב הפתח סותתה מתחילה מסגרת רבועה שבראשה ספין חצוב. בחלק השמאלי של הספין יש שקע, שתפקידו אינו ברור. לימים הורחב הפתח בחציבה, וממנו נחצבו שני גרמי מדרגות שהופרדו באמצעות מחיצת סלע. גרם המדרגות המזרחי כולל שלוש מדרגות (0.7 מ' רוחב) וגרם המדרגות המערבי כולל ארבע מדרגות, המתרחבות כלפי מטה (1.8-1.0 מ' רוחב). חלל המערה סגלגל (7.5 × 8.0 מ', 3.8 מ' גובה). בדופן הדרומית-מערבית, סמוך למסדרון, נחצבה גומחה רדודה. לאורך דופנות המערה לכל היקפה נחצב דרגש סלע. בצד מזרח מעל דרגש הסלע נחצבה גומחה. בצד דרום-מערב נחצבה בדופן המערה גומחה רדודה.
המערה נחצבה מעל בור מים דמוי פעמון ומערת קבורה חצובים הקדומים לה וביטלה את השימוש בהם. בור המים נמצא בצדה המערבי של המערה, ואליו מוליך מתוך המערה מסדרון חצוב (כ-2 מ' אורך). פתח הבור רבוע (0.3 × 0.3 מ') ומסביבו, על פני השטח, נבנה בימינו קיר אבן. מערת הקבורה נמצאת בצדה הצפוני-מזרחי של תקרת המערה. מפני השטח מוליך אל מערת הקבורה מסדרון (2 מ' אורך), ובו שלוש מדרגות; פתח המסדרון מוקף בקיר שנבנה בימינו ונועד למנוע נפילה לתוכו (איור 2). בקצה הפנימי של המסדרון הותקן פתח רבוע קטן (0.4 × 0.5 מ'), המוליך אל חדר הקבורה. החדר כולל שני מקמרים, והוא נהרס בחלקו הדרומי-מערבי בעת חציבת המערה המאוחרת. על פי תוכנית המערה נראה כי זמנה התקופות הרומית המאוחרת והביזאנטית.
 
מערה ב' (איור 3). בחזית המערה נבנה קיר אבן ובו נקבע פתח מלבני, שממנו יורדות ארבע מדרגות חצובות אל חלל מעוגל (4.2 מ' קוטר ממוצע). החלק הצפוני-מזרחי של תקרת המערה חסר והוא הושלם בבנייה באבנים ומלט. גם הדופן הצפונית-מזרחית של המערה הושלמה בבנייה של קיר אבן. בקיר אבן זה, בגובה של 1.1 מ' מעל קרקעית המערה, הותקנה גומחה קמורה קטנה. גומחה נוספת נחצבה מולה, בדופן הסלע המערבית של המערה בגובה של 0.6 מ' מהקרקעית.