נחפרו 18 ריבועים ו-9 חצאי ריבועים, שבהם התגלו 11 קברים חצובים בכורכר ומהם נחפר רק אחד (קבר K; איור 1). זוהי מערכת קבורה חצובה ברשלנות שתקרת האולם המרכזי שלה קרסה זה מכבר. בדופן הצפונית היה שקע ותחתיו שריד של מדרגה, המרמזים כנראה על הכניסה לקבר שהובילה לאולם המרכזי. ממערב לכניסה נחצב כוך ובדופן הדרומית, מול הכניסה, נחצבו שלושה כוכים. בשני צדי האולם נחשפו שני משכבי קבורה עם תקרה מקומרת (ארקוסוליה). הכוכים והמשכבים נחפרו עד למפלס של 20 ס"מ מעל לרצפת הכורכר, כדי לא לפגוע בשרידי אדם. בקבוקים ושקיות ניילון משנות השמונים מעידים כי המערכת נחפרה או נשדדה בעבר (לא נמצא תיעוד).

בקבר נמצאו שרידי עצמות אדם שלא בארטיקולציה ובמצב השתמרות רע. השרידים מייצגים ארבעה פרטים לפחות, שלושה בוגרים (אחד בגיל 18–25) וילד.