נחפרו ארבעה ריבועים, שניים דרומיים (3.7 × 3.7 מ') ושניים צפוניים (2.5 × 2.5 מ') בהתאמה ליסודות עמוד החשמל. לא נמצאו שרידים עתיקים על פני השטח, אך אלה הם שולי גבעה שעליה אתר מהתקופה הכלקוליתית. בחפירת היסודות לעמוד החשמל נתגלו מתחת לפני השטח שני קירות מקבילים (W2 ,W1) שנחשפו בריבועים הדרומיים (איורים 1, 2) ונראה שהם שייכים למיתקן חקלאי. הממצא כלל שברי כלי חרס מהתקופות הכלקוליתית והביזנטית, שנסחפו מהאתר השכן. בריבועים הצפוניים נמצאה אדמת סחף ובה מעט שברי כלי חרס.

 

לקיר 1 (1.2 מ' רוחב; איור 3) שני פנים של אבני גוויל מבזלת וביניהם מילוי באבני בזלת קטנות. הוא השתמר לגובה שני נדבכים (0.5 מ'). חציו המערבי של הקיר נפגע ורק המילוי שבין שני הפנים השתמר. רוחבו מעיד אולי על כך ששימש להגנה על השטח החקלאי מהצפה מהנחל הסמוך. קיר 2 שמדרום לו בנוי היטב (0.8 מ' רוחב) והשתמר לגובה שלושה נדבכים

(0.6 מ'). הפן הצפוני שלו בנוי מאבני גיר מהוקצעות בשילוב אבני גוויל מבזלת, והפן הדרומי בנוי מאבני גוויל מבזלת. חלקו המערבי של הקיר בנוי בשיטה אחרת: שלוש אבני גיר גדולות שהונחו באלכסון. בין הקירות נמצאה אדמה עם אבנים קטנות הכוללת שברי כלי חרס מהתקופות הכלקוליתית והביזנטית, מיעוטם אינדיקטיביים.

 

כדי לבדוק את תפקידו של קיר 2 ולתארכו הורחבה החפירה דרומה. בחפירת יסודות הקיר נמצאה רק אדמה חקלאית ולכן נראה כי שימש קיר של מדרגת עיבוד חקלאית. תאריך בנייתו לא ברור, אך על פי שברי כלי חרס מן התקופה הביזנטית שנמצאו ביסודותיו, נראה כי נבנה בתקופה זו או מאוחר יותר. מתחת לקיר נמצאה שורה של אבני גיר גדולות, שלא ברור אם הונחו במכוון. מצפון לשורת האבנים נמצא מילוי של אדמה עם חרסים מהתקופה הכלקוליתית. נראה כי אלה חרסים שנסחפו למקום מאתר סמוך.