המערה, בצדו הצפוני של נחל שורק הנמשך צמוד לצד הצפוני של אתר עין מבשרת, היתה חצובה בסלע מעל טרסה מלאכותית (איור 1). היא נשדדה בעבר וצדה הדרומי והכניסה המקורית נהרסו. נמצאו שלושה כוכים (2.0 × 2.5 מ'), לאורך הקירות המערבי, הצפוני והמזרחי. לאורך הצד הדרומי נחשפו יסודות קיר מאוחר. בפינה הצפונית-מערבית של המערה נמצא בור איסוף לעצמות; במערה ומחוצה לה נמצאו מעט שרידי עצמות. החרסים שנמצאו אינם מאפשרים תיארוך, אך טיפוס המערה ידוע היטב באזור ירושלים ומתוארך לאמצע תקופת הבית השני.