על המדרון המזרחי של גבעת הכנסת נתגלו שתי מערות קבורה חצובות. בתוך מערת הקבורה הראשונה לא נמצאו ממצאים מתארכים, אך על פי תוכניתה ניתן לייחסה לשלהי ימי הבית השני. כ-55 מ' מדרום-מערב לה נתגלה בור מים חצוב; בור נוסף אותר כ-10 מ' מצפון-מערב לראשון. סביב הבורות נתגלו ממצאים מן התקופות הרומית המאוחרת עד האסלאמית הקדומה.

 

מערת הקבורה השנייה היא מערת כוכים (לא נחפרה אך ניתן לראות כוכים מן הפתח), שבחזיתה חצר מלבנית (לוקוס 301; כ-2 מ' עומק חציבה; איור 1). לאורך הצלע המזרחית, הפונה לכיוון המדרון, נחצבו שתי מדרגות רחבות (לוקוסים 303, 304) ובאמצען נבנה גרם מדרגות (לוקוס 302) אשר הוביל אל החצר. לא הרחק מן המדרגות, במרכז החצר, נתגלתה אבן סף שלא באתרה, שרוחבה זהה לרוחב המדרגות הבנויות. מול המדרגות, בדופן המערבית של החצר, נחצבו שלושה פתחים (לוקוסים 308-306) אשר הוליכו אל תוך מערה אחת או שלוש מערות קבורה. במהלך ניקוי הפתח הצפוני מהשלושה נתגלה צדו האחורי של סרקופג אבן. במרכז הדופן הדרומית נחצב כוך בודד (לוקוס 309).

 

על פי הממצא הקרמי, ניתן לתארך את המערה לסוף המאה הב'–המאה הג' לסה"נ.