נתגלו מחצבות על פני שטח של שבעה דונמים (50 × 140 מ') ושלושה ספלולים (איור 1). סלע הקרטון מתקופת הסנון לא אפשר חציבה לעומק עקב פריכותו, ולכן ברוב המקומות הופסקה החציבה בעומק של 1.0–1.5 מ'. המחצבות שנחשפו באתר הן קטנות ומסוג מדרגות וחצר. טכנולוגיית החציבה היא בתעלות ניתוק שנחצבו מסביב ומתחת לאבנים (איור 2). כ-400 מ' דרומית-מזרחית למחצבות נמצא מנזר מן התקופה הביזנטית (המאה הה' לסה"נ; ע' קלונר, תשס"ב, סקר ירושלים האזור הצפוני-מזרחי: אתר 363) וייתכן כי קרבתו מאפשרת לתארך את המחצבות לתקופה זו.

 

המחצבות והספלולים

מס'

ממצא סוג מחצבה גודל (מ') גובה (מ') נפח (מ"ק) מינימלי
1 מחצבה מדרגות 1.8 × 2.0 0.4 1
2 מחצבה מדרגות 1.3 × 2.0 0.7 1.5
3 מחצבה חצר 6 × 8 1 בממוצע 24
4 מחצבה מדרגות 1.5 × 5.5 2 8
5 מחצבה מדרגות 1.5 × 5.0 0.7 3
6 מחצבה; תעלות ניתוק מדרגות 1.0 × 1.7; 0.1 רוחב; 0.5 × 0.6 גודל האבן (שלושה צדדים) 0.5 0.5
7 מחצבה חצר 3.5 × 4.0 1 בממוצע 7
8 ספלול 0.5 קוטר 0.2
9 מחצבה; שני ספלולים חצר 2 × 5; 0.75 קוטר; 0.3 קוטר 0.5; 0.25; 0.16 3