נפתח ריבוע אחד לצד השפה המזרחית של תעלת הניקוז (איור 1). נחשפה פינה של צפונית-מזרחית של מבנה, שהמשכו נחתך על ידי תעלת הניקוז; הקירות (W11 ,W10) בנויים מאבני גזית (0.7-0.5 מ' אורך כל צלע) ללא חומר מליטה, ושרדו לאורך 1.6 מ' ולגובה 3-2 נדבכים. אל הקירות ניגשה רצפת פסיפס לבנה מקוטעת (0.6 x 2.5 מ') שאבניה גדולות (5-3 ס"מ אורך כל צלע). היא נראתה גם בחתך המערבי של תעלת הניקוז אולם המשכה המערבי, אל עבר הכביש, לא נחפר בשל אילוצי בטיחות. הרצפה והקירות הושתתו על מצע של טיח מעורב בגפת שעברה תהליך שרפה ואבנים שטוחות (0.4-0.3 מ' קוטר). ייתכן שהרצפה שימשה משטח דריכה של גת.

 

במפלס רצפת הפסיפס נמצאה כמות קטנה של קרמיקה שחוקה המתוארכת לתקופה הביזנטית. מתחת למצע הטיח נמצאה קרמיקה מתקופת הברונזה הקדומה מעורבת בקרמיקה ביזנטית – עדות לכך שהקמת המבנה חדרה לשכבות קדומות באתר.