בשטח A (איור 1; 4.5 × 6.0 מ'), בחלק הדרומי של האתר, נחשפו לאורך 6 מ' שרידי קיר חזית של מבנה (W1) ובו פתח כניסה. הקיר (כ-1.4 מ' רוחב; 0.8 מ' גובה השתמרות) בנוי משתי שורות של אבני גזית שהונחו על גבי יסוד של חלוקי נחל גדולים, שביניהם הונח מילוי של חלוקי נחל קטנים. על פי חתך התעלה דומה כי אורכו המקורי של הקיר היה 7.4 מ', וכי ממערב ניגשו אליו שני קירות נוספים אשר יצרו יחד מתאר של חדר (החדר לא נחפר בשל מגבלות השטח). קירות אלה, שהשתמרותם גרועה מזו של קיר 1 וגובהם כ-0.3 מ' בלבד, נבנו מאבני קירטון מהוקצעות (כ-0.8 מ' רוחב). קירות המבנה פורקו כנראה ברובם עוד בעת העתיקה לפי שלא נתגלו באתר מפולות, מלבד שלוש אבני בנייה שנמצאו מצפון-מזרח למפתן ומסיבה כלשהי לא נלקחו.

פתח הכניסה (0.7 מ' רוחב; לוקוס 102) נקבע במרכז קיר 1. הוא תחום בצדו המזרחי בשני קירות צרים (0.4 × 1.4 מ'), שהם המשך לפן המזרחי של קיר 1 ומשמשים כעין מזוזות. סף הכניסה נבנה משלוש אבנים גדולות. בהמשכו מערבה, במקום שבו מתרחב הפתח בקיר ל-3.5 מ', הונחו תשע אבנים גדולות, המשך הנדבך התחתון של קיר 1. בפינה הצפונית-מזרחית של חלק זה של הפתח, נחשפה אבן פותה באתרה. בחזית הפתח נחשף מפתן (0.75 × 2.85 מ') הצמוד ממזרח ובנוי מאבני קירטון מהוקצעות המלוכדות בטיח אפור.

ממזרח לקיר 1, במפלס הנמוך בכ-5 ס"מ ממפלס המפתן החיצוני, נחשפו שרידי מפלס חיים (לוקוס 103; חצר?) ובו שבעה מוקדים, כמות גדולה של אפר ושברים רבים של כלי חרס. המפלס מונח על רצפה העשויה מחומר ואדי עדין ומהודק מעט (לוקוס 105), אשר ניגשה לראש הנדבך התחתון של קיר 1. נראה אם כן, שהרצפה היא בת זמנו של המבנה. חתך בדיקה שנחפר בחלקו הצפוני של השטח, וירד כ-0.3 מ' מתחת ליסודותיו של קיר 1 (לוקוס 104) מלמד כי זהו מפלס החיים היחיד שנקשר ומתארך אותו.

 

בשטח B (איור 2; 3 × 4), בחלקו הצפוני של האתר, נחשפו שרידים דלים ולא-סדורים (0.65 × 1.20 מ') של רצפה הבנויה טיח אפור על גבי תשתית של חלוקי נחל בינוניים. נראה שהיא חלק ממיתקן מטויח שרוב שטחו משתרע מעברה המערבי של התעלה. על הרצפה נמצא מפלס חיים (לוקוס 202) זהה בהרכב הממצא ובתאריך לזה שנמצא בשטח A. לא ניתן לקבוע למה שימש המיתקן ומה היה גודלו.
  
על הרצפות, במפלס החיים (לוקוסים 102, 103, 105) ובחתך בדיקה בשטח A (לוקוס 104) וכן במפלס הפעילות שעל רצפת המיתקן (לוקוס 202) בשטח B, נמצאו שברי כלי חרס רבים האופייניים לתקופה האסלאמית הקדומה. במכלול שברים של קערות ספלים מטיפוס Fine Islamic Ware מן המאה הח' לסה"נ: עם עיטור פסים שחורים מתחת לשפה ומרוק (איור 3: 1), עם עיטור בצבע שחור מתחת לשפה (איור 3: 4), ועם עיטור בצבעים שחור ואדום (איור 3: 5); קערת-ספל וקערה, שתיהן פשוטות, מן המאות הז-הח' לסה"נ (איור 3: 2, 3); קדרות עמוקות, המתוארכות למאות הח'-הי' לסה"נ (איור 3: 6); סירי בישול, שכמותם מוכרים מן התקופה האומיית (איור 3: 7); קדרות בישול ומכסיהן שטווח תיארוכן רחב ומגיע עד למאה הט' לסה"נ (איור 3: 8, 9); פכים עשויים מחומר סיר בישול, שמקבילות להם מוכרים משלהי התקופה הביזנטית (איור 3: 14); פכים שזמנם סוף התקופה הביזנטית עד התקופה עבאסית (איור 3: 15 [מטיפוס FIW], איור 3: 16, 17); פכים מטיפוס 'ח' אל-מפג'ר לא מעוטר', שזמנם התקופות האומיית והעבאסית (איור 3: 18); צפחות, שתאריכיהן המאות הו'-הח' לסה"נ (איור 3: 19, 20); וקנקני 'שק' מן המאות הז'-הי' לסה"נ (איור 3: 13-10).