אתרים 13-9. קבוצה מורכבת של מיתקנים חקלאיים (נ"צ רי"ח 191267/627600; רי"י 141267/127600) השתרעה על שטח של כ-30 X 30 מ'. אתר 9 הוא מתחם מלבני ( 10 X 20 מ') הבנוי אבני שדה בבנייה יבשה (1.5 מ' גובה השתמרות ממוצע) ששימש ככל הנראה מכלאה לבעלי חיים.

סמוך למתחם נמצא אתר 10 – שרידים של מערה חצובה בסלע שהתמוטטה. סמוך לה נמצא אתר 11 – גוש אבן מסותתת מכוסה בחלקה (1.8 מ' אורך, 0.80 מ' רוחב, 0.75 מ' גובה), אולי שריד של בית בד. מערבה משם הובחנו שתי גתות סמוכות חצובות בסלע. לאחת – אתר 12 – משטח דריכה (1.5 X 3 מ') ולשנייה – אתר 13 – משטח קטן יותר (1 X 2 מ') ושרידים של בור איסוף (1 X 2 מ') ממזרח. מתחת לגתות נמצא בור מים חצוב בסלע עם פתח מעוגל

(1.5 מ' קוטר). סביב הגתות והבור היו מפוזרים ספלולים. אי אפשר היה להיכנס לבור, אולם נראה עמוד חצוב בסלע התומך בתקרתו.

 

אתר 18. מערת קבורה חצובה בסלע הובחנה על משטח סלע טבעי (נ"צ רי"ח 191431/627264; רי"י 141431/127264; איור 2). הכניסה המלבנית (0.5 X 0.7 מ') היתה בתוך מסגרת מסותתת ופנתה לצפון-מזרח. על גבי הסלע שמסביב סימנים המצביעים על קיומה של חצר קדמית, וערימת עפר בקדמת הכניסה מעידה כי הקבר נשדד בחלקו. מערות עם כניסות דומות באזור ירושלים תוארכו לתקופת הבית השני.

אתר 19. שרידים של מחצבת אבן (10 X 10 מ' לפחות; 1.0 X 1.5 מ' גודל תשליל ממוצע; איור 3).

 

אתרים 28, 30. בקצה הצפוני של הדרך המוצעת, על גבעה נמוכה (נ"צ רי"ח 191349/630093; רי"י  141349/130093) נמצאו שרידים של יסודות אבן (כ-50 X 50 מ'). שרידי דרך – אתר 30 – הובילו מהאתר אל בור מים חצוב בסלע – אתר 28, מיתקנים חצובים בסלע ושרידי התמוטטות של מערה גדולה.