אתרים 1, 2. פזורת של פסולת צור על פני השטח בשדה מעובד (80 X 100 מ'; נ"צ רי"ח 192225/635775; רי"י 142225/135775). רבים מן הנתזים היו סחופים ומכוסים בפטינה. אחדים נשאו סימנים של טכניקת לבלואה. אף שלא ברור אם שרידי אתרים אלה נמצאו באתרם, ניתן לתארכם לתקופה הפליאוליתית התיכונה. כן נמצאו בשני האתרים ממצאים ליתיים מפוזרים המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה 1.

 

אתר 21. מכלול חקלאי קטן (נ"צ רי"ח 193857/635315; רי"י 143857/135315) הכולל בית בד חצוב בסלע עם אגן ריסוק מאבן (ים) באתרו (1.8 מ' קוטר; איור 3). סמוך לו שרידים של מבנה שיסודותיו בנויים מאבני שדה גדולות (5 X 10 מ'; איור 4). תועדו גת חצובה בסלע עם משטח דריכה (3 X 3 מ'; איור 5) ובור איסוף חצוב בסלע (0.8 X 1.2 מ') בצדו הצפוני. סימני חציבה וספלולים הובחנו בשטח. נמצאו חרסים מפוזרים המתוארכים לתקופה הביזנטית ולהב צור אחד מתקופת הברונזה הקדומה.

 

אתר 25. כמה מיתקנים חקלאיים חצובים בסלע ושתי מחצבות אבן (נ"צ רי"ח 19403/635320 ו-194185/635230; רי"י 144031/135320 ו-144185/135230) היו מוסתרים תחת שכבת אדמה עבה שמנעה תיעוד הולם.

 

אתר 59. בח' חמאדה (נ"צ רי"ח 201608/631516; רי"י 151608/131516), תועדו שרידים של טרסות חקלאיות הבנויות מבלוקים של אבני שדה חצובות ומסותתות היטב, בשימוש משני (0.8 X 1.0 מ' גודל ממוצע; איור 6), וכן שרידי מבנים שבהם השתמשו בבלוקים דומים (איור 7). סמוך נמצאו שרידי מערת קבורה חצובה בסלע עם גרם מדרגות המוביל דרך פיר לפתח קמור (0.5 X 0.8 מ'; איור 8). מעבר לתוואי המוצע, אך סמוך לו נמצאו מערות נוספות ואלמנטים חצובים בסלע. גבוה יותר במדרון (נ"צ רי"ח 202350/631480; רי"י 152350/131480) התגלו מיתקנים חקלאיים חצובים בסלע ושרידי מבני אבן שנפגעו קשה. נמצאו חרסים פזורים מהתקופה הביזנטית.

 

המיתקנים החצובים בסלע לאורך הגדה הדרומית של נחל הראל מצביעים על שימוש חקלאי נרחב באדמות בתקופה הביזנטית. אף שהממצאים הליתיים הפזורים היו סחופים הם מצביעים על פעילות פרהיסטורית ופרוטו-היסטורית ומאוחרת בשטח הרחב. השתמרות המבנים בח' חמאדה עשויה לדרבן חפירה בעתיד.