קירות

אתר 67

(איור 1). במרכז ערוץ נחל התגלו שתי מערכות של קירות, קדומה ומאוחרת, שתיארוכן המוחלט אינו ברור. המערכת הקדומה כוללת קירות של מדרגות עיבוד, שנבנו בניצב או באלכסון לערוץ. הובחנו ארבעה שלבים. שלב 1 כולל קיר (W207), שנבנה משורה של אבני גוויל גדולות לגובה נדבך אחד ותוחם ממזרח ערמה של אבנים מסוקלות (5 × 6 מ', 1.2 מ' גובה). בתוך ערמת האבנים התגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופות ההלניסטית והביזאנטית. לשלב 2 שייך קיר (W218) שנבנה בניצב לערוץ בכיוון צפון-מערב-דרום-מזרח. הקיר נבנה מאבנים מסותתות גס ואבני גוויל (4 מ' אורך חשיפה, 1.8 מ' רוחב מרבי, 0.5 מ' גובה). הממצא הקיראמי כולל שברי כלי חרס רבים מהתקופות הביזאנטית והאסלאמית הקדומה ומעט שברי כלי חרס מהתקופה הרומית. כן נתגלו חמישה מטבעות, מהם אחד זוהה ומתוארך למחצית הראשונה של המאה הד' לסה"נ. לשלב 3 שייכים שלושה קירות (W302 ,W217 ,W216). קיר 216 נבנה על קיר 218 משורה אחת של אבנים מסותתות גס והשתמר לגובה נדבך אחד (7 מ' אורך חשיפה). קיר 217 נבנה מצפון לו מאבני גוויל גדולות (0.7 × 1.0 מ' מידות ממוצעות), שהונחו באופן לא מסודר. קצהו המזרחי השתמר היטב ואילו קצהו המערבי התמוטט. קיר 302 נבנה בדרום שטח החפירה מבולדרים גדולים; הוא חוצה את הערוץ בכיוון מזרח-מערב. הממצא בקירות כולל נתזי צור ושברי כלי חרס, בעיקר מהתקופות הביזאנטית והאסלאמית הקדומה. לשלב 4 שייך קיר (2.8-1.8 מ' רוחב; W203) שנבנה מאבנים גדולות מסותתות גס (1.0 × 1.4 מ' מידות ממוצעות) והשתמר לגובה של כ-0.9 מ'. הוא נחשף לאורך של כ-40 מ', אך קצהו המערבי לא התגלה. בחלקו המזרחי נבנה הקיר משני פנים של אבנים גדולות ובתווך אבנים קטנות ובינוניות; בחלקו המערבי השתמרותו פחות טובה ונותרו רק אבנים גדולות הבונות את הקיר. צדו הדרומי של הקיר, הפונה אל הערוץ, נבנה בקפידה רבה יותר. הממצא כולל ארבעה מטבעות מזוהים, מהם אחד שהתגלה בין אבני הקיר. המטבעות מתוארכים למחצית הראשונה של המאה הד' לסה"נ. כן התגלו נתזי צור ושברי כלי חרס מהתקופות הביזאנטית והאסלאמית הקדומה.

 

המערכת המאוחרת כוללת שלושה קירות (W200-202

), שניים מהם נראו על פני השטח לאורך כ-700 מ'. הקירות נבנו לאורך הערוץ במטרה להסדיר את זרימת מי השיטפונות ולהגן על השטחים המעובדים. הובחנו שני שלבים (5, 6). שלב 5 כולל שני שלבי משנה. תחילה נבנה קיר 202, שחותך את קיר 203 ממערכת הקירות הקדומה. הוא נבנה משני פנים של אבני גוויל גדולות ובתווך אבנים קטנות ובינוניות והשתמר לגובה שני נדבכים (2.4-1.8 מ' רוחב, 0.8 מ' גובה). נראה שתקופה מסוימת עמד הקיר לבדו ומי הערוץ זרמו ממערב לו. מאוחר יותר נבנה במקביל לקיר 202 ממערב קיר 201 משורה של אבני גוויל (0.5 מ' רוחב); הוא נבנה ברישול וחלקו הצפוני לא השתמר. הקיר נועד להגביל את זרימת המים בערוץ לשטח שבינו לבין קיר 202. הממצא כולל שברי כלי חרס מהתקופות הביזאנטית והאסלאמית הקדומה וכן ממצא בן זמננו. לשלב 6 שייך קיר 200 שנבנה במקביל לקיר 201 ממערב. הוא נבנה בדומה לקיר 202 משני פנים של אבנים גדולות ובתווך אבנים קטנות ובינוניות (1.8-1.4 מ' רוחב), והשתמר לגובה נדבך אחד. בנייתו מעידה שהערוץ הוסט מערבה. הממצא כולל שברי כלי חרס מהתקופות הביזאנטית והאסלאמית הקדומה וכן ממצא בן זמננו.

 

אתרים 70-68. ארבעה קירות של מדרגות עיבוד, שנבנו באבני גוויל בציר צפון-דרום. סמוך לקיר 69 התגלה אגן חצוב (0.3 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק).

 

אתר 64.

קיר של מדרגת עיבוד בציר צפון-דרום, שנבנה משורה של חמש אבנים גדולות (1.0-1.2 מ' אורך האבנים) וביניהן רווחים; הוא השתמר לגובה נדבך אחד. הקיר הושתת על שכבת אדמה דקה (0.1 מ' עובי) המונחת על הסלע, ובה התגלו מעט שברי גוף של כלי חרס מהתקופות הרומית והביזאנטית.

 

ערמות של אבנים מסוקלות

אתר 66.

מצפון לאתר 67 התגלתה ערמה של אבנים מסוקלות (כ-9 מ' קוטר), המושתתת על הסלע. בחתך בדיקה (1.5 × 4.0 מ') שנחפר באמצעות כלי מכני ובחפירה ידנית התברר כי חלקה העליון של הערמה כולל אבני גוויל (0.3-0.1 מ' אורך האבנים) ללא ממצא נוסף. חלקה התחתון של הערמה כולל אדמה בגוון אדמדם מעורבת באבנים ושברי גוף של כלי חרס מן התקופה הרומית או הביזאנטית.

 

אתר 28.

בחלקה הצפוני של החפירה התגלו שתי ערמות של אבנים מסוקלות (כ-8 מ' קוטר כל אחת) סמוכות זו לזו. נעשו בהן חתכי בדיקה ולא התגלה ממצא קדום. על פי מידותיהן הגדולות של האבנים נראה כי הן הוזזו על ידי כלי מכני ונערמו בימינו.

 

מחצבה

אתר 63.

מצפון לאתר 28 התגלתה מחצבה (3 × 4 מ'). החציבה נערכה רק בשכבת הסלע העליונה המתאימה לחציבת אבנים.

 

מיתקנים חצובים

אתר 65.

התגלו ארבעה אגנים וספלול (0.2 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק) ממזרח וממערב לאתר 64. שלושה מהאגנים עגולים (כ-0.8 מ' קוטר, כ-0.3 מ' עומק) והאגן הנוסף רבוע (0.2 × 0.2 מ', 0.2 מ' עומק). באדמת סחף שהיתה באגנים התגלו מעט שברי כלי חרס קטנים שאי אפשר לתארכם.