מבנים. נחשפו מבני מגורים להם שני חדרים (בתי חווה?), שקירותיהם השתמרו לגובה של כ-1 מ', וכן מתחם מאורך, חצר או מכלאה לבעלי חיים, מכלאה נוספת (חדר?) ומשטח סלע ובו ספלולים.

 

מיתקנים חקלאיים. נחשפו גיתות, בתי בד, בורות מים, מדרגות עיבוד, גדרות אבן, אגנים וספלולים. הגיתות שייכות לשני טיפוסים עיקריים, האחד כולל משטח דריכה ובור איגום סגלגלים והשני כולל משטח דריכה ובור איגום מלבניים; רק בגת אחת מהטיפוס השני נחשף בור איגום סגלגל. נבדקו ארבע-עשרה גיתות, לרבות שתיים שחציבתן לא הסתיימה. מתוך בורות המים שהובחנו בשטח נבדקו שלושה — חלקם העליון נחצב בסלע ולידם יש שוקת אבן או ספלול. עוד נבדקו שבעה אגנים, שלעתים הוקפו באבנים, כנראה לעיגון מכסה.

 

מיתקנים תעשייתיים.

מתוך כמה מחצבות קטנות שאותרו בשטח נבדקו שתיים. הן שימשו כנראה להפקת אבני בנייה למבנים ששרידיהם ניכרים מסביב לאתר. כן אותרו שני כבשני סיד, חלקם חצוב בסלע.

 

גלי אבנים ומשטחי אבן.

תועדו גלי אבנים, לעתים בקבוצות של שניים, שלושה ויותר, המחולקים לשלושה טיפוסים: מלבני, מעוגל וסגלגל. בגלי האבנים המעוגלים הונחה לעתים במרכזם אבן אנכית. בגלי האבנים הסגלגלים יש במרכזם שולחן אבן, ובקירותיהם שולבה לעתים מצבה אחת או יותר. כן תועדו משטחי סלע בגדלים שונים ובהם חצובים אגנים, ספלולים ומיתקני סחיטה, ומסביבם נבנו מתחמים מאבני שדה.

 

קברים.

התגלה בור איגום של גת שהוסב בחציבה לשמש כקבר תת-קרקעי; הגישה אליו היתה באמצעות גרם מדרגות. הקבר כולל כמה שקתות ונסגר באמצעות אבן סגירה. קברים תת-קרקעיים חצובים התגלו גם בפינות של חצרות; ובמקרה אחד הפתח לקבר עוטר במסגרת כפולה.