תל אסור נמצא בצפון השרון, סמוך למעיין עין ארובות ממזרח וכקילומטר אחד מזרחית למושב עין עירון (איור 1). התל נחפר בשנים 2001–2003 על ידי א' זרטל (2003). בשנת 2010 נערכה בתל חפירה קהילתית ניסיונית, ובה השתתפו תלמידי בתי הספר של המועצה האזורית מנשה. לאחר הצלחת חפירה זו נמשכה החפירה הקהילתית בתל בשנים 2011–2018 בשילוב של בתי ספר נוספים (בר, פינסקי ושליו 2021; Bar 2016; Shalev and Bar 2017; Shalvi et al. 2019).
החפירה בעונות 2017–2018 נערכה בארבעה שטחים (איור 2), מהם שלושה משתרעים בתל (A, B, 1B) ואחד (D) משתרע בראש תל קטן הסמוך לתל אסור ממזרח ולעין ארובות מדרום. מטרות החפירה בעונות אלה: המשך חקירת הרצף הסטרטיגרפי של השכבות מתקופת הברונזה התיכונה 2 בשטח A; השלמת חפירת המבנים הניגשים לחומה מהשלב של היישוב המבוצר מתקופת הברונזה התיכונה 2א' וחשיפת חלקים מהשכבות משלהי תקופת הברונזה התיכונה 2ב' ומתקופת הברונזה המאוחרת בשטח B; חפירה מתחת למבנה החרב מתקופת הברונזה המאוחרת 2א' בשטח B1 במטרה לבחון האם קיים שלב קדום יותר מהתקופה; ובחינת הסטרטיגרפיה בשטח D ממזרח למבנה המנהל מתקופת מהברזל 2ב' שנחשף בעונות הקודמות.
 
שטח A. נחפר חתך סטרטיגרפי בחלקו הדרומי הגבוה של התל (איור 3). ברום התל, בצפון שטח החפירה, הושלמה הסרת שכבות היישוב מהמאה הא' לפסה"נ וחפירת הבורות מתקופת הברזל שחודרים לשכבות מתקופת הב"ת 2. כן הורחבה החפירה במקום שבו נחשפו בעונות 2013–2016 שכבות מתקופת הברונזה התיכונה, במטרה ליצור רצף סטרטיגרפי ואדריכלי; בסיום עונת 2018 פולס שטח זה במטרה להעמיק בעונה הבאה בארבעה ריבועי חפירה בו זמנית.
בדרום השטח הועמקה החפירה עד לראש חומת העיר מתקופת הב"ת 2א'. נחשפה חומה רחבה (3 מ' ויותר רוחב) שטויחה מחוץ. מסד האבן הגדול של חומה זו נחשף בעבר בשטח B. סמוך לחומה זו מצפון נחשפו קירות פשוטים, השייכים כנראה למבני מגורים מתקופת הב"ת 2ב', המאוחרים כנראה לשלב הביצור מתקופת הב"ת 2א'.
 
שטח B (איור 4). הושלמה חפירת החדרים הסמוכים לחומה מתקופת הב"ת 2א', בתחומה של החממה מחפירת העבר של זרטל. כן נמשכה החפירה בריבועים שנפתחו ברום התל ומדרום לחממה. בשטח החממה נחשפו שני החדרים האחרונים שטרם נחשפו בשטחה, הניגשים לחומה מתוך העיר; הממצא על הרצפות של שני חדרים אלה תוארך לתקופת הב"ת 2א'. במסגרת פעילות השימור באתר מולא באדמה החלק העיקרי של מערכת החדרים מתקופת הב"ת 2א' שמדרום לחומה. כן נמשכה החפירה בריבועים שנפתחו בעונת 2014 מדרום לחממה, ונחשפו יסודות של מבנה מאסיבי, המתוארך אולי לתקופת הב"מ 2. מתחת ליסודות מבנה זה נחשפו שרידים דלים של שתי שכבות, המתוארכות לתקופת הברונזה התיכונה 2ב'.
 
שטח B1. הוסרו חלקים מהמבנה החרב מתקופת הב"מ 2א' שנחשף בעונות 2010–2013. מתחת למבנה זה נחשפה בשטח מצומצם (כ-50 מ"ר) שכבה מתקופת הב"מ 1, הכוללת בעיקר רצפות אבן ובסיסי עמודים (איור 5). שתי השכבות עשירות בממצא בסגנון מצרי.
 
שטח D. בעונות הקודמות הושלמה חפירת המבנה המנהלי מהמאה הח' לפסה"נ בחלקו המערבי של השטח (איור 6). בעונות הנוכחיות הורחבה החפירה מזרחה לשיא הגובה של התל. על פני השטח נחשפו קטעי ריצוף, המתוארכים כנראה לשלהי התקופה העות'מאנית. מתחת לקטעי ריצוף אלה התגלו חתומים חרסים מתקופת הברזל. ברוב שטח החפירה נחשפו חלקים ממבנה גדול מתקופת הברזל, שהשתמר היטב (1 מ' גובה השתמרות מרבי של הקירות; איור 7). שיטת הבנייה, כיווני הקירות וגובה הרצפה היחידה שנחשפה זהים לאלה של המבנה המנהלי שנחשף בשלמותו ממערב בעונות הקודמות, ועל כן נראה כי נחשף מבנה גדול נוסף מאותה התקופה. הממצא במבנה שהתגלה בעונות הנוכחיות מועט, בדומה לממצא שהתגלה בעבר במבנה המנהל, והוא מתוארך למאות הט' והח' לפסה"נ. מיעוט הממצא מלמד כנראה על נטישה מסודרת של המבנה, אולי לפני הכיבוש האשורי של ממלכת ישראל.
 
החפירות בעונות 2017–2018 מלמדות כי בנוסף לעיר המבוצרת מתקופת הב"ת 2א' ששכנה בתל, הייתה לאתר חשיבות גם בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל 2ב'. חשיפתו של מבנה נרחב נוסף מתקופת הברזל 2ב', המחצית הראשונה של המאה הח' לפסה"נ, בשטח D מלמדת אולי כי במקום עמד מרכז מנהלי של ממלכת ישראל, בתקופת התפשטותה לכיוון מישור החוף הצפוני וקודם לכיבושה על ידי האשורים. חשיפת השכבה מתקופת הב"מ 1 מאפשרת לזהות את התל עם צפת (דג'פטי), המוזכרת בתיאור מועצת הגנרלים של תחותמס הג' ביחם לפני קרב מגידו (Pritchad 1969:235). במועצה מתארים הגנרלים את צירי התנועה במרחב ומציינים כי אחרי מעבר ערונה (נחל עירון, ואדי ערה) נמצאת צפת/דג'פטי, ולאחריה המעבר הצפוני לעמק יזרעאל. הצעה זאת נתמכת בריבוי הממצא בסגנון מצרי באתר. אפשר להציע שבתקופת הברונזה המאוחרת עמדה במקום תחנת דרכים הקשורה לנתיבי המסחר והשליטה המצריים בכנען.