הריבוע הדרומי.

נחשף קטע קיר (W101) שנבנה בחזיתו הפונה לצפון באבנים מסותתות, שביניהן שולבו אבני גוויל, ובפן הדרומי באבני גוויל קטנות; הוא השתמר לגובה נדבך אחד. בין האבנים נתגלו שרידי טיט-סיד. צמוד לקיר מצפון נחשפה אומנה (0.5 × 0.5 מ'), שנבנתה באבנים מסותתות. אומנה דומה נחשפה מולה, צמוד לחתך הצפוני של הריבוע. בין שתי האומנות נחשף יסוד של קיר (W102), שנבנה באבני גוויל והשתמר לגובה נדבך אחד. בחלק המערבי של הריבוע נחשפה רצפת עפר מהודק. בפינת הקירות התגלה טבון שנבנה באבנים קטנות שלוכדו באדמה (לוקוס 53).

 

הריבוע הצפוני.

בחלקו הדרומי-מערבי של הריבוע נחשפה רצפת חלוקים שהשתמרה היטב (לוקוס 52), מעל מצע טיט-סיד. מצפון לרצפה נחשף קטע של תעלה (W103; איור 2), שנבנתה באבני גוויל בינוניות וקורתה בשברי גוף גדולים של קנקנים ומעליהם אבני גוויל. התעלה רוצפה בשברי גוף גדולים של קנקנים, כדי למנוע סחף בקרקעיתה. אל התעלה הוליך מכיוון דרום-מערב צינור חרס (9 ס"מ קוטר). חלקה הצפוני של התעלה התמוטט ומצפון למפולת היא נקטעת. נראה כי הצינור והתעלה הוליכו מי גשמים מגג מבנה או מחצר אל בור מים מצפון. שבר קנקן גדול, זהה לשברים ששימשו לכיסוי התעלה ולריצופה, נמצא מתחת לרצפה 52, ומעיד כי הרצפה והתעלה נבנו באותו זמן. ממזרח לתעלה התגלו שרידי קיר בכיוון לא ברור.

 

בחפירה התגלו שברים של כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה, הכוללים ברובם כלים עשויים טין צלהב, קנקנים ומעט קערות וקעריות מזוגגות.