בסביבה ולאורך קו הגז, המקביל לקו הדלק המתוכנן, נערכו בעבר שני סקרים ארכיאולוגיים (היימן וברדה 2006; רישיון מס' 580/2015-S), ובהם בעיקר לוקטו חרסים מהתקופה הביזנטית ותועדו פזורות צור מהתקופה האפי-פליאוליתית.
נחפרו שבעה ריבועים (28 מ"ר ברשת של 2 × 2 מ') באדמת לס מהודקת בשדה חרוש, לאורכו של תוואי קו הדלק ובהתאם לממצאי הבדיקות המקדימות. התגלה ממצא צור עשיר המיוחס לתרבות הכבארית; כל הממצא התגלה ברגבי אדמה בשדה החרוש, שנחפר עד לקרקע טבעית (0.4 מ' עומק).
 
נאספו 1181 פריטי צור (טבלה 1); השתמרותם גרועה, הם מכוסים בפטינה ורבים מהם שבורים. מקורם של רוב הפריטים בפסולות סיתות, והשכיחים ביותר הם נתזים (15.9%) ולהבונים (7.5%). זוהה אחוז גבוה של חידושי גרעין טבלת גרעין, רכס, התזת יתר וחידוש גרעין אחר (3.8%) וכן 0.3% נקרים מיקרוליתיים (MBT). במכלול אחוזים גבוהים של כלים וגרעינים. הגרעינים המאפיינים את המכלול (טבלה 2; איור 3) כוללים בעיקר גרעינים בעלי משטח נקישה אחד להפקת להבונים (40.4% מכלל הגרעינים) וכן גרעינים ששימשו להכנת להבונים ונתזים כאחד (19.1%).
במכלול 106 כלים (טבלה 3). הכלים השכיחים ביותר הם כלי אד הוק (כ-33% מהכלים), ובהם בעיקר נתזים ולהבים משובררים. המגרדים והנקרים שכיחים גם הם במכלול (כ-29% מהכלים). המגרדים הפשוטים (איור 1:3, 2) נפוצים ביותר וכן מגרדי הבוהן (איור 3:3). מבין הנקרים בולטים נקר המקור (beaked burin) ונקר דיהדרלי (איור 4:3). נקר דמוי גרעין (איור 5:3) אינו נפוץ. המיקרוליתים הם אחת הקבוצות הגדולות במכלול הכלים (איור 6:3–9). רוב המיקרוליתים במכלול שבורים, אך ניתן להבחין במאפיינים דומים: לכולם גב ישר, שברור זקוף או חצי זקוף ורוחבם לא עולה על 5 מ"מ.
 
טבלה 1. מכלול הצור
הטיפוס
N
%
נתזים ראשוניים
71
6.0
להבים ראשוניים
13
1.1
נתזים
188
15.9
להבים
74
6.3
להבונים
89
7.5
טבלת גרעין
10
0.8
רכס
15
1.3
התזת יתר
7
0.6
חידוש גרעין אחר
13
1.1
פסולות נקר
1
0.1
נקר מיקרוליתי
4
0.3
שבבים
437
37.0
גושים
106
9.0
סה"כ פסולות
1028
87.0
גרעין
47
4.0
כלים
106
9.0
סה"כ
1181
100
 
טבלה 2. מכלול הגרעינים
הטיפוס
להבים/להבונים
להבונים
נתזים
נתזים/להבונים
סה"כ
משטח נקישה אחד
 
40.4
 
19.1
59.5
שני משטחי נקישה מקבילים
4.3
6.4
 
2.1
12.8
שני משטחי נקישה לא מקבילים
 
4.3
4.3
10.6
19.2
דיסקוידאלי
 
 
4.3
2.1
6.4
שבר גרעין
 
 
2.1
 
2.1
סה"כ
4.3
51.1
10.7
33.9
100
 

טבלה 3. מכלול הכלים
הטיפוס
N
%
מגרד
14
13.21
נקר
17
16.04
קטום
5
4.71
מרצע
4
3.77
שקערורית
9
8.49
משונן
2
1.89
נתז משוברר
20
18.87
להב משוברר
15
14.15
להבון משוברר
3
2.83
מיקרולית
9
8.49
מקרצף
2
1.89
כלי כפול
2
1.89
שונות
3
2.83
לא מזוהה
1
0.94
סה"כ
106
100
 

מכלול פריטי הצור, ובפרט הגרעינים והכלים המיקרוליתים הישרים, מאפיין את המכלולים מהתרבות הכבארית (19,000–14,500 שנים לפני זמננו; Bar-Yosef 1970; Hovers and Marder 1991). השתמרותם הגרועה של הפריטים יחד עם מקום גילוים בשדה החרוש מעידים כי הם נסחפו למקום מאתרם המקורי.