תל חדיד (45 דונם; כ-147 מ' מעפנה"י) שוכן מדרום לנחל נטוף, אחד מיובליו של נחל איילון. ממערב ומצפון לראש התל משתרעת מדרגה רחבה (כ-400 דונם). המחקר הארכיאולוגי הקודם שנערך בתל חדיד אמנם מוגבל, אך שופך אור על ההיסטוריה של האתר. מדרום-מזרח לראש התל נחשפה רצפת פסיפס, המתוארכת לתקופה הביזנטית (Avi-Yonah 1972). בחפירות הצלה שנערכו בשנים 1995–1997 בתל (ברנד 1996; 1998) לקראת סלילת כביש 6, נחשפו שרידי יישוב שהקדומים בהם תוארכו לתקופת הברונזה הביניימית, והמאוחרים ביותר תוארכו לימי הכפר הערבי אל-חדית'ה ששכן במקום עד שנת 1948 וקיבוץ תחייה קצר הימים ששכן בתל בשנים 1949–1950. בחפירות אלה נמצאו שני לוחות חומר, הנושאים כתובות בכתב יתדות, שתוארכו למאה הז' לפסה"נ וקשורים כנראה לקהילת גולים שישבה באתר בחסות האימפריה האשורית החדשה (Na‘aman and Zadok 2000). בחפירות הצלה נוספות בתל נחשפו שרידים מתקופות הברונזה המאוחרת, הברזל 2, הרומית והביזנטית (ינאי תשע״ב; טורגה 2016; נגורסקי וינאי תשע״ו).
במהלך שתי עונות החפירה הנוכחיות נערך בתל סקר מקיף ונחפרו חמישה שטחים (AAL, AAU, 10B, CC, 1T; איור 2). נחשפו שרידי מבנים וממצא קרמי מתקופות הברזל 2, ההלניסטית המאוחרת והביזנטית, וכן נמצאו חרסים מתקופות הברונזה המאוחרת, הפרסית, הממלוכית והעות׳מאנית ומימי המנדט הבריטי. המטרות העיקריות של עבודת השדה בעונות 2018–2019 היו (1) תיעוד המבנים, החציבות והממצאים בשטח התל; (2) חשיפת שרידים נוספים מתקופת הברזל 2 במדרון הצפוני-מזרחי של התל, בקרבת מנהרת כביש 6 (שטחים A ו-B מחפירות ההצלה בשנים 1995–1997); (3) בדיקת סדרה של קירות שנסקרו במעלה המדרונות הצפוני-מערבי, המערבי והדרומי-מזרחי של התל; (4) וחשיפת מרכיביו של מכלול גדול לייצור יין במרכז המדרגה הנמוכה שבקרבת ראש התל.
 
הסקר. בעונת 2018 נערך ברחבי התל סקר אינטנסיבי שכלל איסוף ממצאים מפני השטח, בעיקר חרסים; בחלק מהשטח נערך גם תיעוד מפורט של מבנים וחציבות, ובהן מחצבות, מתקנים חקלאיים ובורות מים. התל חולק ל-25 יחידות סקר, שבתורן חולקו ל-54 יחידות משנה בהתבסס על טופוגרפיה, צמחייה, נגישות ונקודות ציון נראות לעין. ב-34 יחידות משנה נערך איסוף ממצאים מפני השטח, ובשתי יחידות נוספות תועדו באופן מלא מבנים וחציבות. במהלך העבודה נעשה שימוש במערכת תיעוד מבוססת File Maker וביישומון Maprika המאפשר לסוקרים לעקוב ולדווח על התקדמותם ולסמן נקודות עניין מיוחדות, ובמערכת GPS-RTK Leica GG03 לאיתור מדויק של נקודות ציון. כלל הממצאים שנאספו בסקר נשטפו ונספרו; חרסים אינדיקטיביים תוארכו ונשמרו לפרסום עתידי. נתונים ראשוניים מצביעים על נוכחות לאורך כל התקופות ביחידות הסקר. במדרגה הנמוכה ניכר מספר גבוה של חרסים מתקופת הברזל 2, ואילו בראש התל תועדו חרסים רבים מהתקופה ההלניסטית. המבנים והחציבות שנסקרו קיבלו כל אחד מספר מזהה, הם נמדדו, שורטטו ותועדו במודל תלת ממד באמצעות פוטוגרמטריה (בתוכנת Agisoft). עד כה תועדו 182 קירות וחציבות ב-12 יחידות משנה.
 
שטח AAL (איור 3) משתרע במדרון הצפוני-מזרחי של המדרגה הנמוכה בתל, ממזרח לפתח הצפוני של מנהרת כביש 6. נפתחו ארבעה חצאי ריבועים, ונחשפו בהם ממצאים מודרניים — סרטי סימון כתומים, בקבוקי פלסטיק ומטבעות משנות ה-80 של המאה הכ' ואילך — לצד ערבוב של חרסים, אבני בנייה, שברי זכוכית, צור, אבני פסיפס, עצמות ומטבעות. נראה כי לשטח זה פונה חומר משטחי חפירת ההצלה במהלך העבודות לסלילת כביש 6. בריבוע אחד התגלתה שכבת הצטברות של אדמה על פני הסלע, ובה חרסים מתקופות הברזל 2ג' – ההלניסטית.
 
שטח AAU (איור 4) נפתח סמוך לשטח AAL. נפתחו שני ריבועים ושלושה חצאי ריבועים בעקבות נתונים מהסקר, שהצביעו על ריכוז גבוה של חרסים מתקופת הברזל 2, ובשל קרבת השטח לחפירת ההצלה ובעיקר לשטח 5A שבו נחשפו שרידי מבנים מתקופה זו. סמוך לשטח יש מצבורי עפר וזבל מודרניים, הקשורים כנראה לחפירות ההצלה ולעבודות הפיתוח של כביש 6. על פני השטח התגלו ממצאים מהתקופות ההלניסטית המאוחרת, הרומית, הביזנטית, הממלוכית והעות'מאנית ומימי המנדט הבריטי. בחפירה נחשפו מפלסי אדמה דרוכה, שמעורבים בה חרסים מהתקופה ההלניסטית המאוחרת, ומתחת להם, על הסלע האם, כלי חרס מתקופת הברזל 2ג׳, לרבות כלים שלמים.
 
שטח 10B נפתח סמוך לשטח B מחפירות ההצלה 1995–1997 במטרה לחשוף שרידים נוספים מתקופת הברזל 2. נחפרו ארבעה חצאי ריבועים, ונחשפו שכבות הצטברות, ובהן חרסים מתקופות הברזל 2, הפרסית, ההלניסטית והביזנטית. השטח הופרע כתוצאה מנטיעת כרם זיתים, שחלקו נראה עד היום מצפון לו.
 
שטח CC (איור 5). השטח משתרע במרכז המדרגה הנמוכה, מצפון-מערב לראש התל. במהלך סיורים מקדימים בתל זוהה במקום מתחם גדול חצוב בסלע, המכוסה ברובו בהצטברויות אדמה וחרסים ובאשפה מודרנית. הונח כי זהו מכלול לייצור יין מהתקופה הביזנטית. בשטח זה נערכה חפירה קהילתית בשיתוף מועצה אזורית חבל מודיעין, בהשתתפות תלמידים מכיתות ג' וד' מבתי הספר בן-שמן ומודיעים-נחלים ומשפחות מהקהילות השכנות. בחפירה במרכז החלל המרכזי העגול של המכלול, אולי משטח הדריכה של הגת, נחשף בסיס בורג מרובע מאבן. ממזרח לבסיס הבורג נתגלו חלקית בור איגום עמוק ובור שיקוע מרוצף בפסיפס, שניהם מעוגלים. כן, נתגלו תעלות שחיברו בין החלל המרכזי לבין בור השיקוע ובין בור השיקוע לבין בור האיגום. נראה כי היקפו של המתחם גדול יותר משהונח בעבר, כיוון שמתקנים מעוגלים נוספים זוהו סביבו. בטיח המכסה חלקים שונים במכלול התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית, המתארכים את זמנו של המכלול.
 
שטח 1T (איור 6). במהלך סיורים מקדימים באתר תועדו כמה קירות בחלקם העליון של המדרונות הצפוני-מערבי, המערבי והדרומי-מערבי של התל. ביחידות המשנה באזור זה לוקטו חרסים מתקופת הברזל 2 ומהתקופה ההלניסטית, כמו גם חרסים מעטים מהתקופות הביזנטית והעות׳מאנית. בעקבות הסקר נפתחו שני ריבועי חפירה בחלקו הצפוני-מערבי של ראש התל, במקום שנפגע מרכבי שטח. נחשפו שני קירות רחבים, שנבנו משתי שורות של אבני גוויל, היוצרים פינה של מבנה. בשטח שבין שני הקירות התגלו חרסים מהתקופה ההלניסטית המאוחרת. ייתכן כי מבנה זה נבנה יחד עם מבנה נוסף השוכן ממערב, שנחקר רק באופן חלקי בעונה זו, הכולל קיר מדורג שנבנה מאבני גוויל ומאבני גזית.