גן הגתות נמצא באזור של דיונות חול ורכס כורכר. החפירה (5.0 × 7.5 מ'; איור 2) נערכה צמוד ומדרום לגתות שנחשפו בעבר (שביט תשנ"ד). מדרום וממערב לשטח החפירה נערכו בעבר חפירות הצלה (הדד 2013 [איור 1: 5619-A]; דיין ואחרים 2019 [איור 1: 8155-A).
 
בחלק העליון של שטח החפירה נחשפה שכבת חול (0.6–1.0 מ' עובי) ומתחתיה אדמת חרסית כהה. במזרחה של החפירה נמצאו חרסים ושברי כלי זכוכית המתוארכים לתקופה הביזנטית (לא צוירו). באדמת החרסית בחלקה המערבי של החפירה, בעומק של 0.8 מ' מתחת לפני השטח, נחשפו שני קירות ניצבים זה לזה (1W, 2W; כ-0.4 מ' רוחב; איור 3), שנבנו מאבני גוויל ושרדו לגובה נדבך אחד. אל קיר 2 ניגשה מדרום רצפה, שנבנתה מאבני גוויל קטנות (1009L) והשתמרותה גרועה. ממערב לקירות נתגלו אבנים במפולת (1002L). במפלס השרידים (1002L, 1004L, 1009L) נמצאו 14 מטבעות ברונזה שהשתמרותם גרועה, המתוארכים כנראה למאות הד'–הה' לסה"נ.
בחפירה התגלו ממצאים פזורים ללא הקשר ברור, ובהם שבר של שפת בקבוקון זכוכית מהתקופה הביזנטית (לא צויר) ומעט חרסים (לא ציורו), הכוללים קערה מטיפוס Rouletted Form 1 מהמאות הב'–הה' לסה"נ (Magness 1993:185–186), קערה מטיפוס Rouletted Form 2B מהמאה הו' לסה"נ (Magness 1993:187–188), מחבת מרוכס מהמאות הג'–הט' לסה"נ (Magness 1993:211–212), בסיס צלחת ממשפחת LRW, קנקן עזה מטיפוס 2 המתוארך לשנים 300–450 לסה"נ (Majcherek 1995:166–168) ושבר נר מטיפוס candlestick מהמאות הו'–הז' לסה"נ (Magness 1993:251–253).