מכלול A. בחלקו המזרחי של המכלול נחשף משטח סלע, ובו חציבות רבות. נראה כי במקום נחצבה במקור גת, שנפגעה מחציבות מאוחרות בשטחה. מן הגת השתמר משטח דריכה שנחצב ברישול ומתארו אינו סדור (L100; כ-3.5 × 5.5 מ', 0.14 מ' עומק; איורים 3, 4). מיקומו של בור האיגום המקורי של הגת אינו יודע, וייתכן כי הוא בוטל בחציבה מאוחרת (להלן). בצדו הדרומי-מערבי של משטח הסלע נחצב משטח מלבני רדוד (L106; כ-0.40 × 0.85 מ', 8 ס"מ עומק; איור 5), המנוקז בתעלה רדודה למזרח; אפשר שהוא היה חלק מהגת ושימש לריכוז ענבים שנדרכו, כדי למצות מהם את מרב התירוש.

ממזרח למשטח 106 נחשפה חציבה מלבנית (L107; כ-0.85 × 2.00 מ'; איור 6), כנראה פתח למערת קבורה; אפשר שהיא ביטלה את בור האיגום של הגת. בחלקים הצפוני והמזרחי של משטח הסלע התגלו שני פירים אנכיים חצובים (L108 ,L104), שהובילו לחלל תת-קרקעי שנמצא תחת מחשוף הסלע שבו חצובה הגת. אל פיר 104 (0.9 × 1.0 מ', 1.7 מ' עומק חשיפה; איור 7) מוליכה ממערב תעלה, חלקה טבעי וחלקה חצוב ברישול. לא ברור אם לתעלה יש זיקה למשטח הדריכה של הגת. אפשר שפיר 104 נחצב אל תוך בור האיגום המקורי של הגת וביטל אותו. פיר 108 (0.9 מ' קוטר, 1.2 מ' עומק חשיפה; איור 8) חצוב ברישול, ומסביב לפתחו נחצבה מסגרת רבועה.

כן נחשפו ארבעה ספלולים עגולים חצובים על גבי משטח הסלע (L121 ,L119 ,L117) ששימשו אולי לטחינה ולכתישה של דגנים.

צמוד למשטח הסלע ממערב נחשפה בודדה (איור 9), שנחצבה במחשוף סלע קטן נפרד. היא כוללת משטח סחיטה סגלגל (L110; כ-0.40 × 0.55 מ', 0.25 מ' עומק) המתנקז לאגן עגול (L111). הבודדה שימשה כנראה להפקת שמן זית.

בחלקו המערבי של מכלול A התגלו שתי חציבות מלבניות בכיוון צפון–דרום
(L116, L114
; כ-0.8 × 2.0 מ' כל אחת; איורים 10, 11), ובהן מדרגות המובילות אל חלל תת-קרקעי. הן לא נחפרו במלואן ולכן שימושן וזמנן אינו ברור, אך ייתכן ששימשו כמבואות למקוואות טהרה או למערות קבורה.

 

מכלול B. נחשף משטח מוחלק (L102; איור 12), שנחצב ברישול בשיפוע קל לכיוון צפון-מזרח. הוא נתחם מדרום בדופן סלע חצובה, נמוכה. ייתכן שזהו חלק מגת שחציבתה לא הושלמה. מדרום-מזרח למשטח נחשף ספלול חצוב עגול, ששימש אולי להנחת קנקן.

מצפון ומדרום למשטח 102 התגלו שתי חציבות מלבניות, האחת (L112; כ-0.8 × 2.0 מ'; איור 13)בכיוון צפון–דרום, והשנייה (L115; כ-0.8 × 1.8 מ'; איור 14) בכיוון מזרח–מערב. משטח הסלע מסביב לחציבה 112 הוחלק; משטח זה תחום ממערב ומצפון בדופנות סלע טבעיות, ואילו בצד דרום הוא תחום בדופן סלע חצובה. החפירה בשתי החציבות המלבניות לא מוצתה, אך נראה כי הן שימשו כפתח למערות קבורה.

 

בחפירה התגלו מתקנים חצובים הקשורים לפעילות חקלאית שהתקיימה באזור, ששימשו כנראה לייצור יין ושמן זית. עם זאת, עקב מיעוט בממצא מתארך, קשה לקבוע את מועד התקנתם ושימושם. במכלולים התת-קרקעיים החפירה לא הגיעה לכדי מיצוי מסיבות הלכתיות, ומכאן שאי אפשר לקבוע את הגדרתם וזמנם. נראה כי השטח שימש בתקופות מאוחרות כאזור קבורה.