בחפירה נחשפו מתקנים חקלאיים ותעשייתיים וכן מערה טבעית (איור 2).

מדרגות חקלאיות P5–P3. המדרגות (W17 ,W11 ,W10; אורך ממוצע 4.5–6.5 מ', כ-0.65 מ' גובה השתמרות; איור 3), שנחפרו בחלקן, נבנו ברישול מאבני שדה מקומיות בגודל בינוני–גדול שהונחו הישר על סלע האם בכיוון מזרח–מערב.
 
מערה P6. נחפרה בחלקה מערה שפתחה לדרום (L23; איור 4); חלקה הצפוני של התקרה קרס. מטעמי בטיחות התמקדה החפירה בחלק הצפוני הפתוח והקרוב לשולי המערה (L24; כ-1 × 1 מ'). נתגלה רובד עבה של אדמה מעורבת באפר כהה ובשברי אבנים שרופות. סימני שרפה נראו גם בדופנות המערה. נראה כי לאחר קריסת החלק הצפוני של התקרה שימשה המערה מפחמה. לא נתגלה ממצא מתארך.
 
גת P7 (איורים 5, 6) היא גת פשוטה, שנחצבה בשוליים הדרומיים של שטח החפירה. לגת משטח דריכה מרובע (L14; כ-1.8 × 2.0 מ', 8 ס"מ עומק). שיפוע מתון צפונה הוביל את התירוש דרך תעלה רדודה בדופן משטח הדריכה אל בור איגום קטן (19L; 0.8 × 1.0מ', 0.8 מ' עומק); קרוב לדופנו הדרומית נחצבה גומת שיקוע (L22; כ-0.17 מ' קוטר). לא אותר ממצא מתארך.
 
כבשן סיד P9 (איור 7). בצפון-מערב שטח החפירה נחפר כבשן סיד, שהותקן בתוך מחצבה שיצאה מכלל שימוש. חלקו העליון נראה על פני השטח עוד לפני תחילת החפירה: נראו דופן חיצונית (5.5 מ') שנבנתה מאבני שדה גדולות, ודופן פנימית (2.7 מ') שנבנתה מאבני שדה קטנות–בינוניות;בין הדפנות הונח מילוי של אבנים. חציו הצפוני של פנים הכבשן נחפר לעומק 2 מ' (L25), ונחשפו הנדבכים התחתונים. הדופן המזרחית של הכבשן הושתתה על דופן המחצבה, וחלקו העליון של צד זה נבנה מאבנים במגוון גדלים והשתמר לגובה שלושה נדבכים (איור 8). הדופן הצפונית נבנתה בתוך חלל המחצבה לגובה 7–8 נדבכים של אבנים קטנות ובינוניות. בצדו המערבי של הכבשן נחשף חלל ששימש פתח לכניסת אוויר לליבוי האש; אפשר שדרכו גם הוכנסו האבנים לשרפה והוצא הסיד המוכן. בתוך הכבשן נמצאה כמות גדולה של אבני גיר מקומיות, ובתחתיתו — כמות גדולה של אפר (0.1 מ' עובי) ואבני גיר שרופות, חלקן מסותתות למחצה, עדות כי מקורן כנראה בפסולת מהמחצבות הסמוכות. בהצטברו זו נמצאה כמות קטנה של חרסים מצולעים אופייניים לתקופה הביזנטית.
 
מחצבה P10 (איור 9). נחפרה בחלקה מחצבת מדרגות רבועה. על דופנות הסלע ניכרים סימני סיתות ותעלות ניתוק. בדופן המערבית (1.2 מ' עומק) שתי מדרגות חציבה. בצדה המזרחי של המחצבה (1.7 מ' עומק) נחשפה אבן גזית שלא נותקה מהסלע, מוקפת תעלות ניתוק (L26; גודל אבן 0.30 × 0.35 × 0.70 מ'). על המשטח שמדרום לאבן זוהו סימני ניתוק של שלוש אבנים. בקצה הצפוני של הדופן המזרחית זוהו תשלילים של מספר אבנים ואבן מרובעת (0.3 × 0.5 × 0.5 מ') שלא נותקה. בדופן הדרומית של המחצבה אותרו שלוש מדרגות חציבה (L15), וגם כאן הובחנו על הסלע סימני סיתות ותעלות הניתוק.
 
מחצבה P12. נחשפה מחצבת מדרגות שלה חצר מרובעת (L12; כ-1.1 מ' עומק מרבי; איור 10). במחצבה זוהו תשלילים של לפחות שמונה אבנים שנותקו מהסלע, וכן ארבע אבנים שלא נותקו וסביבן סימני סיתות (0.20 × 0.40 × 0.75 מ' הגדולה מהן). בצדה הצפוני-מזרחי נחפרה בחלקה מחצבת חצר קטנה (L27; כ-1 × 2 מ'), אך שם היה קשה להבחין בסימני חציבה וניתוק.
 
מחצבה P13 היא מחצבת מדרגות בציר מערב–מזרח (L13; כ-7.5 מ' אורך, כ-1.15 מ' עומק מרבי; איור 11). במחצבה, שנחשפה בחלקה, היו לפחות שתי מדרגות חציבה. על דופנות הסלע ניכרים סימני סיתות וניתוק.
 
מחצבה P14. נחשפה מחצבה קטנה בחלקו הדרומי של שטח החפירה (L21; איור 12). למחצבה שתי מדרגות חציבה, ובצדה המערבי אבן יחידה (0.5 × 0.7 מ') שלא נותקה.
 
נראה כי המתקנים שנחשפו הם חלק מאזור חקלאי-תעשייתי שהיה המשך למכלול החקלאי שנסקר בעבר מצפון לח' אל-כרך הסמוכה. המחצבות הרבות אשר פזורות באזור שימשו כנראה לחציבת אבני בנייה שיועדו ליישוב בחורבה. בחפירה, בעיקר בתוך כבשן הסיד, נמצאו מעט שברי גוף מצולעים שחוקים, רובם מהתקופה הביזנטית. לפיכך, אין אפשרות לתארך את בניית המתקנים, אך ברור כי כבשן הסיד נבנה במחצבת האבן לאחר שזו יצאה מכלל שימוש.