נחשפה מחצבה בסלע (L11; כ-5.5 × 9.0 מ', כ-1.1 מ' עומק; איורים 2–4), שזוהו בה תעלות ניתוק ותשלילים של אבנים במגוון גדלים, בארבעה עד חמישה מפלסי חציבה. לא התגלה כל ממצא מתארך.

במתחם הרכס נחשפו בעבר מחצבות רבות, עדות לפעילות חציבה אינטנסיבית בכל השטח לצורך בניית היישוב הקדום בעתלית. ללא ממצאים שיסייעו בתיארוך, יש קושי לקבוע את זמן חציבת האבנים מהמחצבה.