שטח A. נחשפו שנימפלסים של חלוקי נחל (L112 ,L101; איור 3) ונמצאו בהם חרסים המתוארכים לתקופות הרומית המאוחרת – הביזנטית (לא צוירו). כן נמצאו על פני השטח פרטי צור אחדים, בהם אבן יד, המתוארכים לתקופות הפליאוליתית התחתונה – התיכונה (לא צוירו), שנראה כי נסחפו לאתר.

שטח B. נחשפו ארבעה קברי שוחה, שבהם זוהו פרטים שהונחו פרקדן, בכיוון כללי מזרח–מערב, הראש במערב, הזרועות כפופות מעט וכפות הידיים באזור האגן (ר' למשל איור 4).
שטח C. נחשפה פזורת של כלי צור (לא צוירו) המתוארכים לתקופה הפליאוליתית התחתונה.
שטח D. נחשפו פזורת של כלי צור (לא צוירו) המתוארכים לתקופה הפליאוליתית התחתונה, וכן חלוקי נחל שעליהם מעט חרסים וגלעיני צור שחוקים (איור 5) — אולי שרידי נחל שזרם במקום.