קיר חלקה (W103; כ-9 מ' אורך, כ-1 מ' גובה השתמרות; איורים 2, 3). הקיר בנוי שני פנים של אבני שדה גדולות (0.5 × 0.4 × 0.3 מ') וביניהן מילוי של אבנים קטנות. מדרום לקיר נחפרה אדמת סחף (L104) ובה מעט חרסים מעורבים. מצפון לקיר נמצאו הצטברויות (L105), שבהן מעט חרסים מהתקופות הרומית, הביזנטית והעות'מאנית (לא אוירו).

 
גת. לגת משטח דריכה רבוע (L100; כ-2.5 × 2.5 מ'; איורים 4, 5). הדופן הדרומית שלה הרוסה, ככל הנראה מבליה טבעית. בקצה המערבי של משטח הדריכה נחשפה תעלה חצובה וקצרה, המובילה אל בור איגום רבוע, מטויח בחלקו (L101; כ-1 × 1 מ'; איור 6). בתוך בור האיגום נמצאה אדמת סחף מעורבת באבנים קטנות ומעט חרסים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית (לא אוירו; L102). מצפון למשטח הדריכהנחשף משטח חצוב (0.5 × 0.3 מ').
 
השרידים שהתגלו בחפירה מעידים על חקלאות קדומה, אף שלא נתגלה ממצא המתארך אותם. עם זאת, נראה שקיר החלקה הוא מן התקופה העות'מאנית והגת שימשה ככל הנראה בתקופות הרומית והביזנטית.