נפתחו שני שטחים, מערבי (A) ומזרחי (B), כל נקודות החפירה לצדי הדרך שהכשרתה פגעה בעתיקות (איור 2).

בשטח A נחפרו שתי מחצבות (L102 ,L101) וכניסה למערה טבעית (L103) ללא שרידים ארכיאולוגיים.
במחצבה 101 (איור 3) מדרום לדרך, שתי נקודות חציבה על שן סלע, מצפונה ומדרומה.
מחצבה 102 (כ-10 מ' אורך נראה; איור 4), מצפון לדרך, היא כנראה הקצה הדרומי של מחצבה שהמשכה בתוך החורש.
בשטח B נחשפה מחצבה (L104; כ-7 × 7 מ', כ-1.2 מ' עומק; איור 5) ובה שתי מדרגות חציבה. בכל היקף המדרגה העליונה נחצבו ספלולים.
השתמרות המחצבות ירודה, לא נשתמרו קווי הניתוק של האבנים ולכן לא ניתן לשחזר את גודל האבנים שהופקו בהן.
נאספו מעט חרסים לא מזוהים, כנראה מן התקופות הרומית והביזנטית.
 
הממצא הקרמי הדל אינו מאפשר לתארך את האתר אולם קרבתו הגיאוגרפית לאתר פי מצובה מעלה השערה כי האבנים שהופקו באתר שימשו את יושבי הסביבה הקרובה, כלומר את אנשי פי מצובה.