בחפירה הנוכחית נחשפה גת פשוטה חצובה במשטח סלע (איורים 2, 3). לגת משטח דריכה מלבני (L100; כ-4 מ' אורך, 2.75 מ' רוחב, 0.4 מ' עומק; איור 4), שבחלקו הצפוני נתגלו שרידי טיח. אף שמצב השתמרות הטיח גרוע, הוא מעיד כי משטח הדריכה טויח (איור 5). מצפון למשטח הדריכה נמצא בור שיקוע רבוע (L101; כ-0.7 מ' אורך, 0.65 מ' רוחב, 0.84 מ' עומק; איור 6), שעל קירותיו שרידי טיח. בין משטח הדריכה לבור השיקוע הפרידה מחיצה (0.1 מ' עובי) שבשני קצותיה, המזרחי והמערבי, חצובות תעלות. בפינה הדרומית-מערבית של בור השיקוע חצוב נקב (L103; כ-0.2 מ' אורך, 5 ס"מ רוחב; איורים 6, 7), המחבר בינו לבין בור איגום רבוע (L102; כ-1 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב, 2.04 מ' עומק; איור 8). חפירת בור האיגום לא הושלמה בשל אבני שדה גדולות שסתמו את הבור, אך נראה שהחוצבים לא הקפידו על חציבה מדויקת של דפנות ישרות.

 

בחפירה התגלו חרסים אחדים, אך כולם שברי גוף שאי אפשר לזהותם ואין בהם כדי לסייע בתיארוך הגת. מכיוון שאי אפשר לשייך את המתקן, על פי צורתו, לתקופה מסוימת, וללא ממצא מובחן אחר, תיארוך הגת אינו אפשרי.