נפתחו שני ריבועי חפירה (A2 ,A1; איור 2). בריבוע A1 (איור 3) נחשפו חרסים פזורים לצד גביע תמים (איורים 2:2; 2:4) ושני קנקנים (איורים 3:2, 4; 3:4, 4) שהתגלו באתרם. בריבוע A2 נתגלו בסיס של קנקן (איורים 1:2; 5) וקערה עגולה (איור 1:4), שקועים במפולות של אבני כורכר. נראה שמקורם במערה או במערות קבורה שנחצבו בכורכר הרך והתמוטטו.
הכלים יוצרו מטין שגונו אפור-צלהב בהיר, ובו חסמים לבנים זעירים. כלים דומים נמצאו באזור אגן הירקון, והם אופייניים לקברים מתקופת הברונזה הביניימית (ינאי תשס"ז: איורים 4, 6; Yannai and Nagar 2014: Figs. 3.5:12, 3.12:2). נראה כי ממצא זה, לצד הפגיון שנתגלה בקרבת מקום (גורזלזני תש"ס), מלמדים כי בתקופת הברונזה הביניימית (2200–2000 לפסה"נ) נחצבו למרגלות תל קטרה מערות קבורה, ששימשו את האוכלוסייה שהתגוררה בסביבת התל.