המבנה (W5 ,W3–W1 ;L103; כ-6.8 × 7.3 מ'; איורים 3–6) נבנה על סלע האם מאבני שדה גדולות, מלוכדות באדמה, והשתמר לגובה שני נדבכים. אל מרכז קירות 1 ו-3 ניגש קיר (W6) שהשתמר רק בקצותיו ונראה כי חילק את המרחב הפנימי לשניים. פתח המבנה הותקן בחלקו הדרומי, שם נמצאו מוטלים ארבעה פריטים ארכיטקטוניים (D–A) חצובים היטב בסלע, בהם מזוזות (C–A; איורים 7, 8) ואבן סף (D; כ-0.53 × 1.30 מ', 0.54 מ' עובי; איורים 8, 9). בחלקו הדרומי של המבנה נחשף מילוי אבני שדה קטנות שנועד כנראה לפילוס פני השטח. סמוך למבנה ממערב נחשף אגן חצוב ורדוד (L109; כ-0.28 × 0.38 מ', 0.2 מ' עומק). הממצא הקרמי מועט ובו שברי גוף ושפת קנקן מטיפוס 'עזה' המתוארך למאות הו'–הז' לסה"נ, סוף התקופה הביזנטית (לא צוירו).

 
במערה ניכרים שני שלבי שימוש:
שלב ראשון – פיר חצוב (L111; כ-1.23 × 2.60 מ', 2.75 מ' עומק; איור 3) מלבני, שהוביל אל המערה, צר יותר בתחתיתו (1.3 × 1.4 מ'). בקצהו הצפוני נחצב מדף (0.8 מ' רוחב; איורים 10, 11), ובקצהו הדרומי נחצבה מדרגה (1.23 מ' רוחב). המערה עצמה טבעית (L104; כ-3.3 × 5.0 מ', 1.7 מ' גובה) ומעוגלת. בדופנה המזרחית נבנה קיר (W7; כ-0.9 × 1.4 מ') מאבני שדה קטנות וגדולות שמהותו אינה ברורה. 
שלב שני – על סמך הדפנות המפוחמות והמילויים המפוחמים שהתגלו במערה, בפיר ובסביבתם, נראה כי הם שימשו מפחמה. המילוי הכיל שפע רב של פחם, חתיכות עץ וממצא קרמי דל שלא התאפשר לתארכו. פיח התגלה גם בחלקו הדרומי של המבנה, עדות לכך שהמפחמה שימשה לאחר שהמבנה יצא מכלל שימוש. ייתכן שבשלב הראשון המערה שימשה את דיירי המבנה כמחסן.
 
השומרה (L102; כ-3.45 × 3.65 מ'; איורים 12, 13) מעוגלת, בנויה בפן החיצוני מאבני שדה גדולות ובפן הפנימי מילוי של אבני שדה קטנות עד בינוניות. היא הושתתה על גבי הסלע והשתמרה לגובה שני נדבכים. צמוד לפן החיצוני של השומרה נחשפו שברים אחדים של סיר בישול קטן (לא צוירו) המתוארך לתקופה הרומית הקדומה.
 
כ-35 מ' ממזרח לשומרה התגלה אגן חצוב (L106; כ-0.60 × 0.87 מ', 0.82 מ' עומק; איורים 14–16) שמתארו מעוגל. על פי תחתיתו נראה כי חציבתו לא הושלמה. לא נתגלה בו ממצא מתארך.
 
בדרום-מערב השטח נחשפו שתי ערימות סיקול מאבני שדה קטנות (L101 ,L100), סמוכות זו לזו ומשתפלות מזרחה. בערימה המזרחית נחפרה במחפרון תעלת בדיקה (L100: כ-11.0 × 13.7 מ'; איור 17) ובערימה המערבית שתי תעלות (L101: כ-9 × 13 מ'; איור 18). בתחתית התעלות נחשף סלע האם (L100: כ-0.7–1.1 מ' גובה; L101: כ-0.2–0.7 מ' גובה). לא נתגלה כל ממצא מתארך בערימות הסיקול.
 
נחפרו מבנה, מפחמה ומתקנים המעידים על פעילות חקלאית. חשיבותו של המבנה הוא במיקומו האסטרטגי על ראש כיפה המשקיפה למרחוק. על פי הממצא הקרמי מתוארך המבנה לסוף התקופה הביזנטית. לאחר שלב זה הותקנה המפחמה במערה סמוכה.