הקבר נחצב בסלע האם הגירני (כ-2 מ' אורך השוחה; כ-1.5 מ' עומק; איור 1), כ-1 מ' מפני השטח. בעומק 0.75 מ' מפני השטח משתנה רוחב השוחה מ-0.65 מ' ל-0.5 מ' ונוצרים מעין שני מדפים משני צדי הקבר. על המדפים הונחו אבנים שטוחות וצרות לכיסוי, ועליהן הצטברה שכבת אבנים קטנות ואדמה עד ל-10 ס"מ מפני הסלע (איור 2).מעל הכיסוי נמצאה אדמת פני שטח, חסרת כל ממצא מתארך מלבד שני שברי גוף שחוקים של כלי חרס שלהם צילוע האופייני לתקופות הרומית והביזנטית.

על רצפת הקבר נמצא שלד בארטיקולציה אנטומית המעידה על קבורה ראשונית. הוא הונח על גבו, בכיוון כללי מזרח–מערב, ראשו במזרח, הזרועות לצד הגוף. חלקי הגולגולת התפוררו כתוצאה מקריסה של אבנים ועפר על חלקו העליון של השלד. האפיפיזות בעצמות הארוכות מאוחות, ממצא האופייני לפרט שגילו מעל 19 שנים (Johnston and Zimmer 1989). האפיפיזה הטבעתית בחוליות מאוחה, אולם אין אוסטאופיטים, ממצא אופייני לפרט שגילו 20–60 שנים. בשבר לסת תחתונה ועליונה זוהו חותכות וניב, המראים שחיקה עד ליצירת dentine cup; קדם-טוחנות וטוחנת ראשונה המראות שחיקה עד ליצירת dentine cup באחת התלוליות. הערכת גיל הפרט על פי דרגת שחיקת השיניים היא 30–40 שנים (Hillson 1986:176–201). בעצמות האגן הזווית sciatic notch צרה יחסית, מורפולוגיה אופיינית לפרט ממין זכר. קוטר ורטיקלי של הראש הפרוקסימלי של עצם הירך (femur) הוא כ-5.2 ס"מ, מדידה אופיינית לפרט ממין זכר (Bass 1987:151). אורך אלכסוני של העצם הוא 49.8 ס"מ, מדידה אופיינית לפרט שגובהו 1.86 מ' (Feldesman, Kleckner and Lundy 1990).
נראה שזהו שלד של גבר, אשר מצא את מותו בעשור הרביעי לחייו. פרט לשלד, היה הקבר ריק מכל ממצא. הקבר נאטם בסוף עבודת התיעוד ולא נפגע בהמשך עבודות הבנייה במקום. עצמות הנקבר נותרו במקומן.
 
היעדר ממצא לצד הנקבר, אל מול עושר המנחות שנמצא בחפירות קברים אחרים בגוש חלב, וכן סגנונו הפשוט יחסית של קבר זה אל מול ארונות העופרת, סרקופגי האבן, מערות הכוכים, חדרי הקבורה המטויחים והמאוזוליאום שנחשפו בקרבת מקום (ויטו ואדלשטיין תשל"ד; Makholy 1938; Makholy 1942), יש בהם כדי לרמוז על מעמדו של הנקבר ושל אלה שהביאוהו לקבורה (Binford 1971). הנסיבות והסיבות אשר הובילו לקבורה בסגנון 'דל' זה אינן ידועות, אך מתיעוד הקבר עולה כי לצד האמידים שחיו בגוש חלב והובאו לקבורה מפוארת (ויטו ואדלשטיין תשל"ד), חיו גם אנשים פשוטים.