נחשפו שרידי מדרגה חקלאית שהשתמרה לגובה שני נדבכים וכיוונה הכללי צפון-מזרח–דרום-מערב (W12; כ-1 מ' רוחב ממוצע; איור 2–4). הנדבך העליון בנוי אבני גוויל גדולות (0.5 × 0.7 מ') והתחתון אבני גוויל קטנות (0.1 × 0.2 מ'). בחומר המילוי של המדרגה החקלאית ובפירוקה נמצאו חרסים, רובם מהתקופה הביזנטית הקדומה, המאות הג'–הד' לסה"נ.

 
המדרגה החקלאית שנחפרה מצטרפת לכלל המתקנים החקלאיים שנחפרו באזור ומעידה על הפעילות החקלאית בחורבות חרובה וזכריה הסמוכות. אף שהקשר לקרמיקה אינו מובהק, ניתן לשער כי המדרגה החקלאית נבנתה בתקופה הביזנטית (המאות הג'–הד' לסה"נ), בדומה לשאר המתקנים שנחפרו בסביבה.