שטח A

נמצאו שרידי שומרה מרובעת (2.4 × 2.4 מ') בנויה מאבני גיר, אבני חול ואבני קרטון בינוניות עד גדולות, לא מסותתות ומחוזקת בחלוקי נחל (גובה השתמרות W110 – כ-0.6 מ', W105 ,W104 – כ-1 מ' כל אחד, W106 – כ-0.9 מ'; איורים 2, 3). מצפון לשומרה שרידי מפולות של הצד המערבי של קיר 110 (L124). לא זוהה פתח כניסה לשומרה, אך מגובה ההשתמרות הנמוך של הקיר הצפוני לעומת שאר הקירות, שבהם לא זוהו פתחים, נראה כי זהו הקיר שבו הפתח. נחפרה ההצטברות בתוך המבנה (L107) והתגלו בה מפולות של הקירות לכל גובה ההצטברות מעל רצפת המבנה (L115; איור 4) העשויה אדמה מהודקת. באותה רצפה נמצאו שברי צפחת המתוארכת לתקופת הביזנטית (איור 5;Erickson-Gini, Dolinka and Shilov 2015: Fig. 28:6). 
 
שטח B 
נמצא קטע קיר בן נדבך אחד (W203, כ-9 מ' אורך; איורים 6, 7), ככל הנראה יסודות מבנה, בנוי מאבני גיר לא מסותתות בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב. ליד הקיר נמצאו שתי שפות קנקנים המתוארכות לתקופה הביזנטית (איור 1:8, 2).
 
השומרה שימשה בתקופה הביזנטית המאוחרת כנקודת שמירה על השטחים החקלאיים הסמוכים. היא מצטרפת לשומרות, מבנים, וחוות רבות שנחפרו באזור ומאפיינים את העורף החקלאי למן תקופת הברונזה עד התקופה הביזנטית בצפון הנגב.