שטח החפירה נחפר לעומק מרבי של 1.7 מ', ונחשפו בו מחשופי סלע גיר קשה וסדוק ומעליהם אדמת חרסית קשה (איור 2). על פני הסלע התגלו פריטי צור אחדים שהופקו בטכניקת לבלואה (איור 3), האופיינית לתקופה הפליאוליתית התיכונה (250–45 אלף שנה טרם זמננו). פריטי צור אלה שחוקים מאוד, ועל כן נראה כי הם לא הופקו במקום אלא נסחפו לכאן.
נראה כי שטח החפירה נמצא מחוץ לאזור העתיק של הכפר עילוט, בשולי אזור נרחב של מחשופי סלע גיר קשה וסדוק, ששימש חומר גלם לעיבוד כלי צור בתקופה הפליאוליתית התיכונה. חלקים מאזור זה התגלו גם בחפירות שמצפון-מזרח לשטח.