שטח A (איורים 3–5). נפתחו 12 ריבועי חפירה, והתגלתה בהם גת מורכבת שלה משטח דריכה ובור איגום המחוברים בבור ביניים. משטח הדריכה רבוע (L111; כ-3.8 × 3.8 מ'; איור 6) ורצפתו עשויה לוחות מסותתים מאבן גירקשה. הרצפה הושתתה על כמה שכבות של טיח אפור-לבן שהדביק את לוחות האבן. במרכז משטח הדריכה התגלה בור רבוע למתקן בורג (0.3 × 0.3 מ', 0.4 מ' עומק) שתחתיתו מתרחבת לצורך קיבוע בסיס הבורג. מהדופן הצפונית של הבור מוליכה תעלה אל בור הביניים (2.5 מ' אורך, 0.15 מ' רוחב; איור 7). משטח הדריכה הוקף בארבעה קירות (W107 ,W105–W103; כ-4.5–4.8 מ' אורך, 0.6–0.7 מ' רוחב), שנבנו מאבני קירטון שלוכדו בבוץ. הקירות טויחו מפנים בארבע שכבות של טיח אפור-לבן (4 ס"מ עובי) ועליהן הודבקו לוחות מסותתים מאבן גיר קשה. מדרום וממזרח למשטח הדריכה (L110 ,L109) לא הובחנו שרידים אדריכליים של הגת.

בור הביניים רבוע (113L; 1.00 × 1.05 מ'; איור 8) ונבנה מלוחות מסותתים מאבן גיר קשה. נראה שקרקעית הבור טויחה בטיח הידראולי שלא שרד. בדופן המזרחית של הבור התגלה נקב (0.7 מ' אורך, 70 מעלות שיפוע) שחיבר את הבור לבור האיגום. ממערב לבור הביניים נבנה משטח רבוע (W114; כ-1 × 1 מ') ששימש כנראה משטח עבודה. בור האיגום מרובע (L122; כ-1.8 × 2.0 מ', 1.3 מ' עומק; איורים 9, 10) ונבנה בקפידה. הבור נחפר לתוך הקרקע ודופנותיו נבנו מאבני שדה מרובעות שלוכדו בחומר מליטה וטויחו בארבע שכבות של טיח אפור ומעליהן שכבה של טיח הידראולי לבן-ורוד (W126–W124 ,W119; כ-2 ס"מ עובי; איור 11). בדופן הצפונית (W126) שולבו שתי מדרגות גישה לבור. קרקעית הבור רוצפה בלוחות אבן מסותתים מלבניים ומשולשים. במרכז הבור קובעה גומת שיקוע עגולה (0.58 מ' קוטר, 0.32 מ' עומק) מאבן גיר קשה. בור הביניים ובור האיגום הוקפו בקיר (W105) שהפריד ביניהם לבין משטח הדריכה, בהמשכו של קיר (W103) ובקיר נוסף (W118; כ-5.2 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב), שבנייתו דומה לזו של הקירות ההיקפיים האחרים. בחלק הצפוני של הגת התגלו יסודות של קיר (W121) שלא שרד עקב שיפוע הקרקע צפונה. ממערב לגת התגלה מפלס המפולת שלה (L112).
במפולת מעל לרצפה של משטח הדריכה התגלו שברים של כלי חרס מהתקופה הביזנטית (המאות הו'-הז' לסה"נ), ובהם קערות (איור 1:12, 2), סירי בישול (איור 3:12–5), קנקני שק (איור 6:12, 7) ושבר של נר (איור 8:12).
 
שטח  B(איורים 13, 14). התגלה משטח שנבנה מאבני קירטון (L202 ,L200; כ-2.5 × 5.4 מ'), צורתו אינה סדורה. לא התגלו ממצאים מתארכים. נראה שהמשטח שימש גורן שבה דשו חיטה. גרנות דומות התגלו בחצבה (י' ישראל, מידע בעל פה).
 
שטח C (איורים 15, 16). התגלה קיר אבני שדה שלוכדו בבוץ (W302; כ-0.7 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה השתמרות) של מתקן עגול (3.5 מ' קוטר פנימי, 4.3 מ' קוטר חיצוני). בתוך המתקן (L305 ,L303) ומחוץ לו לא התגלו רצפות או ממצאים ולכן קשה לדעת למה שימש, אולי שובך יונים או ממגורה.
 
שטח D (איורים 17–19). נפתחו 10 ריבועי חפירה בשטח המשופע בחדות למערב, ונחשף בהם בית חווה (6 × 14 מ') ובו שלושה חדרים (1–3). קירות בית החווה נבנו מאבנים מהוקצעות גדולות מקירטון ומעליהן הונחו אבנים בינוניות וקטנות שלוכדו בבוץ. הקיר הדרומי-מזרחי (W417 ,W403; כ-12.3 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב) והקיר הצפוני-מערבי (W415 ,W405; כ-11.6 מ' אורך, 0.72 מ' רוחב) תוחמים את שלושת החדרים. הקירות בחדר 1 (4.0 × 4.5 מ') השתמרו לגובה של ארבעה נדבכים. בקירות 403 הדרומי-מזרחי ו-405 הצפוני-מערבי של חדר 1 שולבו אומנות מלבניות (0.5 × 0.7 מ') שתמכו בגג המבנה. סמוך לקיר 403 התגלתה מדרגה (0.4 × 0.7 מ') המלמדת על פתח בקיר. רצפת החדר עשויה אדמת לס כבושה ותצבירי גיר (L407) והונחה הישר על הקרקע (L410). חדר 2 (3.5 × 4.7 מ') דומה בבנייתו לחדר 1, נראה שפתחו היה בקיר 403 אך הוא לא אותר בשל השתמרותו הדלה של הקיר בחלק זה. רצפת החדר עשויה אף היא מאדמת לס כבושה ותצבירי גיר (L418) והונחה הישר על הקרקע (L414). על הרצפה התגלו מוקדי אפר. חדר 3 (4.3 × 4.6 מ') נחשף בחלקו. מהקיר הדרומי-מערבי של החדר (W419; כ-1.8 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב) השתמרו היסודות בלבד. בקיר הצפוני-מזרחי (W412; כ-3.6 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב) שולבה אומנה מלבנית (0.5 × 0.6 מ'). נראה שבית החווה ננטש באופן מסודר שכן לא התגלו בו ומחוץ לו שברי כלי חרס אינדיקטיביים.
 
שטח E (איור 20). ממערב לאפיק של נחל צאן תועדה מערה טבעית שהוסבה למאגר מים (3.5 × 4.0 מ' פתחו) שלא נחפר מטעמי בטיחות.
 
ממצאי החפירה מעשירים את הידע על הפעילות החקלאית באזור. הגת שנחשפה בשטח A מצטרפת לגתות נוספות שנחשפו בעבר בבקעות באר שבע וערד (סונטג תשס"ב; חימי 2008; שמואלי 2012), המלמדות על תעשיית יין מפותחת באזור במהלך המאות הו'–הז' לסה"נ. היעדר ממצא מתארך במתקנים ובבית החווה מלמד אולי על נטישה מסודרת שלהם. קרבתם לגת והדמיון בחומרי הבנייה מלמדים אולי שהם שימשו באותה תקופה.