גת F1 (איור 2). הגת חצובה ולה משטח דריכה, בור סינון ובור איגום. משטח הדריכה מרובע (L100; כ-2.9 × 3.2 מ', כ-0.35 מ' עומק; איור 3), במרכזו נחצבה מגרעת מלבנית (L104; כ-0.28 × 0.47 מ', 0.15 מ' עומק; איור 4) ששימשה לקיבוע בורג סחיטה. משטח הדריכה משופע במתינות מערבה אל עבר בור סינון רבוע (L103; כ-0.8 × 0.8 מ', 0.7 מ' עומק; איור 5). בדופן הצפונית של בור הסינון נחצבה תעלה קצרה (0.2 מ' אורך, 7 ס"מ רוחב), שהובילה את תוצר הסחיטה לבור איגום גדול (L102; כ-1.25 × 1.30 מ', 1.24 מ' עומק; איור 6) שעל דופנותיו נחשפו שרידי טיח. בפינה הצפונית-מזרחית של בור האיגום נחשפה חציבה מרובעת, שנחצבה כנראה לאחר שהגת יצאה מכלל שימוש. חציבה נוספת ותעלות ניתוק נחשפו בדופן הדרומית של משטח הדריכה. מצפון לגת התגלה פיר סגלגל (L105; כ-1.1 מ' קוטר, כ-1 מ' עומק; איור 7), ששימש אולי לאגירת התוצרת או לאשפה. בממצא הקרמי שברי גוף אחדים שאינם ניתנים לתיארוך.

 
גת F2 (איור 8). התגלתה גת חצובה ולה משטח דריכה (L106; כ-2.00 × 2.75 מ', 0.3 מ' עומק מרבי; איור 9) ובור איגום מלבני (L107; כ-1.1 × 1.5 מ', 0.9 מ' עומק). משטח הדריכה, שדופנו המערבית לא השתמרה, משופע במתינות למזרח אל עבר בור האיגום. בדופן המזרחית של משטח הדריכה נחצבה תעלה קצרה (0.1 מ' אורך, 4 ס"מ רוחב), שדרכה זרם התירוש אל בור האיגום. במרכז בור האיגום נחשפה גומת שיקוע קטנה (0.2 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). התגלו מעט חרסים שלא ניתן לתארכם.
 
גת F4 (איור 10). התגלתה גת פשוטה קטנה שלה משטח דריכה רדוד (L109; כ-1 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק; איור 11) ובור איגום קטן שמתארו משולש (L110; כ- 0.75 × 0.85 מ', 0.25 מ' עומק). בקרקעיתו של בור האיגום התגלה בור איסוף עגול קטן (L115). סמוך לבור האיגום התגלתה חציבה עגולה (0.27 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק), שייתכן ששימשה לאגירת התוצרת או לאשפה.
 
ספלול (F3; איור 12). שבעה מטרים מצפון-מערב לגת F2 התגלה ספלול (0.4 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק) ובמרכזו שקערורית (L108; כ-0.2 מ' קוטר, 3 ס"מ עומק).
 
גומות חצובות (F5; איור 13). על מחשוף סלע קטן התגלו שש גומות סגלגלות (L111; כ-9 ס"מ אורך כל גומה) המסודרות בטור. שימושן אינו ברור.
 
בור מים (F6; איור 14). בחלקו הצפוני של שטח החפירה התגלה בור מים שפתחו מרובע (L112; כ-0.8 × 0.8 מ'). הבור לא נחפר בשלמותו ונראה שצורתו פעמונית.
 
המתקנים שהתגלו בחפירה דומים למתקנים שהתגלו באזור בעבר ונראה שכמותם הם שימשו בעורף החקלאי של היישובים בחורבת כלח ובחורבת זכריה. החרסים המעטים שהתגלו בחפירה אינם אינדיקטיביים ולכן אינם מסייעים בתיארוך המתקנים.