רחוב 8. רחוב צפון–דרום במערבו של שטח F, הממשיך כנראה לצפון אל בית הכנסת (איור 4). בשונה מרחוב 1, רוחבו של רחוב 8 אינו אחיד (2–4 מ') — הוא מתרחב בכמה מקומות, אולי בשל שימוש חוזר או שינויים בחללים סמוכים — והוא אינו תחום לכל אורכו בשני קירות מקבילים. כן, לאורך הרחוב ניכרים הבדלים בחומרי הבנייה ובאבני הבנייה: הקיר (W184) התוחם את הרחוב ממערב בשטח E נבנה ברובו מאבני שדה לא מסותתות מבזלת וגיר ונראה כקיר הגנה; ואילו הקיר (W215) התוחם את הרחוב ממערב בשטח F נבנה מאבני בזלת שסותתו היטב והונחו בקפידה. על הרחוב, סמוך לפינה החיצונית הצפונית-מערבית של מבנה E19C1, התגלה החלק התחתון של אבני רחיים פומפיאניות (איור 5), כנראה באתרו.

 
מבנה E19C1 (איור 6). מבנה מלבני שעל פי כיוונו נראה כי הוא המשכו של השוק שנחשף בעבר בשטח E. המבנה מתחבר גם לשטח A בקיר שנמשך ממנו לדרום (W65). בקיר המערבי של המבנה נקבע פתח המחבר את המבנה עם רחוב 8; הוא נסתם בשלב מאוחר. לאורך הפן החיצוני של הקיר הצפוני של המבנה (W212) התגלתה שורה של 11 לוחות בזלת ארוכים (RF2); אפשר שהם שימשו קורות גג של מבנה כלשהו, אולי מקווה קטן הדומה לאלה שהתגלו בעונות הקודמות.
 
בחדר E3C9 (איור 7) התגלתה רצפה של אבני בזלת שסותתו והונחו היטב וספסלים לאורך ארבעת הקירות. על כמה קטעים בקירות התגלו שרידי טיח לבן. בקירות המזרחי (W42) והמערבי (W217) התגלו שני חלונות; החלון בקיר 42, המפריד בין החדר למקווה MKv2, נחסם.
 
מקווה MKv4. זהו המקווה הרביעי שהתגלה במגדל, ויחד עם מקווה MKv2 הם יוצרים מקווה כפול, בדומה למקוואות MKv1 ו-MKv3 בשטח A. שני המקוואות בכל אחד משני הצמדים הופרדו בקיר, שבו עוברת תעלה מים (איור 8). המאפיינים האדריכליים של מקווה 4 דומים לאלה של יתר שלושת המקוואות; הוא נבנה מאבני בזלת שסותתו היטב, כולל שבע מדרגות ומטויח בטיח לבן ששרידים ממנו השתמרו בחלקם העליון של הקירות. בדומה ליתר שלושת המקוואות גם מקווה 4 ניצל את מי התהום של הכנרת. רצפות המקוואות נחפרו לעומק של כ-208 מ' מתחת לפני הים, כ-2 מ' נמוך ממפלס הרצפות של המבנים בסביבה הסמוכה, ומים שחלחלו דרך סדקים ברצפות ובמדרגות התחתונות הזינו את ארבעת המקוואות. עודפי המים זרמו במערכת התעלות שמתחת לרחוב 1 חזרה אל הכנרת. גם מקווה 4, כמו שלושת המקוואות האחרים, קיבל מים מהר ארבל וממעיינות נחל ארבל (ואדי אל-חמאם). בשונה מיתר המקוואות, במקווה 4 התגלו סימני הרס: שתי המדרגות העליונות אינן שלמות ואבנים רבות התגלו פזורות במפלסים העליונים שלו. כן, מקווה 4 לא נחתם במילויי אדמה המכילים חרסים, כפי שהתגלה ביתר שלושת המקוואות.
 
שרידים מאוחרים. בשטח F התגלו עדויות ליישוב מאוחר יותר: בחלק המזרחי של השטח הובחן הרס של השרידים הקדומים; חלק מהחדרים בשטח נחסמו בקירות; ורצפת אבני הבזלת בחדר E3C9 כוסתה בשכבת טיח לבן (איור 9).
 
תוצאות החפירה בשטח F מחזקות את המסקנה כי יש הבדלים באדריכלות ובתכנית העירונית בגבולות המערבי והדרומי של העיר מגדל בין שטחי החפירה השונים של רשות העתיקות, אוניברסיטת אנאוואק והמשמורת הפרנציסקנית. שטח F הוא המשכם של השוק בשטח E ושל המבנים לרבות המקוואות בשטח A. בחפירה התגלו שברים של כלי חרס וכלי זכוכית, מטבעות ופריטי מתכת, המתוארכים למאה הא' לסה"נ. בניגוד לחפירות בשטחים אחרים בעבר, שטח F כלל מפולות רבות של אבני בנייה, מסותתות ולא מסותתות. בשלב זה לא ברור אם מפולות אלה נגרמו בידי אדם או כתוצאה מתופעות טבע.