גת חצובה. בדרום שטח החפירה התגלתה גת קטנה, שהשתמרו ממנה שני בורות רבועים שטויחו בטיח אפור (L22 ,L14; כ-1.1 × 1.3 מ' מידות כל אחד; איור 3). נראה שבור 14 (0.85 מ' עומק) הוא בור שיקוע ובור 22 (כ-0.5 מ' עומק) הוא בור איגום. בקרקעית שני הבורות נחשפו גומות שיקוע עגולות (L23 ,L19 בהתאמה; 0.3 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק כל אחת). החלק העליון של הבורות ומשטח הדריכה של הגת לא השתמרו, ונראה כי הם נהרסו בפעילות המחצבה (להלן). בגת לא התגלה ממצא מתארך.

 
מחצבה. מצפון לגת נחשף חלק ממחצבה (כ-3.5 × 10.0 מ'; איור 4) שבה שתי מדרגות חציבה (0.5–0.7 מ' עומק כל אחת). במדרגה העליונה (L15) התגלו סימני חציבה של אבנים (כ-0.5 × 0.5 × 1.0 מ'), ובמדרגה התחתונה (L17) התגלו תעלות ניתוק (1 מ' אורך, 0.2 מ' עומק). על קרקעית המחצבה (L18) הצטברו עפר ופסולת חציבה (שבבי אבנים), ובהם התגלו שברים של קערה (איור 1:5) ופך (איור 9:5) מהתקופה הביזנטית. במדרגה 15 התגלה נומוס של יוסטיניאנוס הא' ממטבעת קתרגו (527–537 לסה"נ; ר"ע 157295).
 
מבנה. בחלק הצפוני של שטח החפירה נחשף חלקו הדרומי של מבנה (איור 6) שרובו מחוץ לתחום החפירה. נחשף קיר (W1; כ-10 מ' אורך, כ-1 מ' רוחב; איור 7), קצהו המזרחי לא השתמר, שנבנה על סלע האם משתי שורות של אבני גוויל גדולות ובינוניות והשתמר לגובה מרבי של שישה נדבכים (כ-0.8 מ'). נראה שהקיר תחם את המבנה מדרום, שכן מדרום לו נחשפה רק תעלת היסוד שלו (L26 ,L21; כ-0.5 מ' עומק מרבי), ובה מילוי של אבנים ועפר ואין עדות לקירות נוספים. בניצב לתוואי הקיר, בקצהו המזרחי, נחשפה שורה של שלוש אבנים (W2; כ-0.5 מ' אורך), אולי חלק מהקיר התוחם המזרחי של המבנה, שנמצא ברובו מחוץ לתחום החפירה. אל חלקו המערבי של קיר 1 ניגש מצפון קיר נוסף (W3; כ-1.5 מ' אורך, כ-0.8 מ' רוחב, כ-0.4 מ' גובה השתמרות) שמעליו התגלתה מפולת אבנים (L31). בפינה המזרחית של קירות 1 ו-3 נחשף קטע קטן מרצפת גיר כתוש (L23; כ-0.25 מ' עובי), שהושתתה על רובד עפר (L27) שהונח מעל מפלס אבנים קטנות (L30). בפינה המערבית של קירות 1 ו-3 התגלה קטע נוסף מרצפת גיר (L32). מעל לרצפה 23 התגלו 16 מטבעות, מהם זוהו שניים: מטבע של ארקידיוס (383–395 לסה"נ; ר"ע 157298) ונומוס של יוסטיניאנוס הא' ממטבעת קרתגו (538–542 לסה"נ; ר"ע 157299). ברובד העפר (L27) שמתחת לרצפה 23 התגלו 24 מטבעות נוספים, מהם זוהו שישה: מטבע מהשנים 364–375 לסה"נ (ר"ע 157305), מטבע מהשנים 425–455 לסה"נ (ר"ע 157303), מטבע שהוא חיקוי יצוק מהשנים 450–550 לסה"נ (ר"ע 157297), שני מטבעות מהמאות הד'–הה' לסה"נ (ר"ע 157301, 157304) ודרכמה שחוקה מהתקופה הפרסית (ר"ע 157296). במזרח המבנה, בתשתית עפר ואבנים (L33) של רצפה שלא השתמרה, התגלו שמונה מטבעות, מהם זוהו שניים: מטבע מהשנים 425–455 לסה"נ (ר"ע 157309) ומטבע מהמחצית השנייה של המאה הה' לסה"נ (ר"ע 157308). במפולת אבנים 31 התגלה מטבע יצוק המתוארך למן אמצע המאה הה' עד אמצע המאה הו' לסה"נ (ר"ע 157306). על פני השטח (L24) התגלה מטבע אומיי (פוסט-רפורמה; ר"ע 157300).
מעל רצפה 23 ומתחתיה התגלו שברים של קערות וקדרות (איור 2:5–7), סיר בישול (איור 8:5) ונרות (איור 10:5, 11), המתוארכים לתקופה הביזנטית.
 
במחצבה ובמבנה התגלה ממצא קרמי מהתקופה הביזנטית. כל המטבעות שהתגלו בחפירה פרט לשניים מתוארכים למן אמצע המאה הד' לסה"נ ועד לאמצע המאה הו' לסה"נ. הממצא הקרמי והמטבעות מתארכים את המבנה והמחצבה לתקופה הביזנטית. נראה כי המחצבה שימשה לחציבת אבני בנייה לבניית המבנה הסמוך. בגת לא התגלה ממצא מתארך ולכן אי אפשר לתארכה, אך היא קדומה למחצבה שפגעה בה.