מחצבה A (כ-6.5 × 13.5 מ', כ-2 מ' עומק; איורים 3–5). נחשפה מחצבה מלבנית, ובשלוש מדופנותיה (L14–L12) ארבע–חמש מדרגות חציבה (כ-0.4 מ' עומק כל מדרגה). סמוך לדופן המערבית נחשפה מדרגת חציבה רחבה ועמוקה (L11; כ-4 × 4 מ', כ-1 מ' עומק). אין במחצבה פתח לפינוי האבנים.

 
מחצבה B (כ-12 × 14 מ', כ-3.5 מ' עומק; איורים 4, 6, 7). נחשפה מחצבה רבועה, ובדופנותיה חמש עד שמונה מדרגות חציבה. אין במחצבה פתח לפינוי האבנים.
 
מחצבה C (כ-9 × 21 מ', כ-5 מ' עומק; איורים 8–10). נחשפה מחצבה מלבנית, ובה שש מדרגות חציבה. הובחנו סימני חציבה של אבנים אחידות במידותיהן (כ-0.5 × 0.7 מ'). אין במחצבה פתח לפינוי האבנים.
 
מחצבה D (כ-14 × 15 מ'; איורים 9, 11). נחשפה מחצבה גדולה, הנמשכת מערבה אל מחוץ לשטח החפירה. בדופנות המחצבה התגלו ארבע עד שש מדרגות חציבה. חלקה הדרומי-מערבי של המחצבה (47L) נפתח לצורך פינוי האבנים.
 
מחצבה E (כ-25 × 40 מ', 10 מ' עומק מרבי; איורים 12, 13). נחשפה מחצבה נרחבת, ובה שישה מוקדי חציבה (L57–L52) המחוברים במעברים חצובים. בדופנות הסלע במחצבה התגלו שש עד עשר מדרגות חציבה. חלקה הדרומי-מערבי של המחצבה (L58) נפתח לדרום לצורך פינוי האבנים. בחלק הדרומי של המחצבה התגלו סימנים של קדיחה מכנית, המלמדים שחלק זה נחצב גם בימינו.
 
מחצבה F (איורים 14–16). נחשפה מחצבה נרחבת, ובה חמישה מוקדי חציבה (L69 ,L66 ,L64–L62). במרכז המחצבה התגלה משטח סלע גבוה (L65), ובו שלוש–ארבע מדרגות חציבה. שני מוקדי החציבה הדרומיים 66 ו-69 גדולים ועמוקים (12 מ' עומק מרבי) והם פתוחים לדרום, ואילו שלושת המוקדים הצפוניים קטנים יותר והם פתוחים לצפון.
 
מחצבה G (כ-8 × 8 מ', כ-3 מ' עומק; איורים 17, 18). נחשפה מחצבה רבועה קטנה, ובה מעט מדרגות חציבה. בקרקעית המחצבה ובמדרגות החציבה התגלו סימני חציבה של אבנים (0.5 × 1.0 מ', כ-0.5 × 1.5 מ'). בדופן המערבית של המחצבה נחשפו סימנים של קדיחה מכנית. נראה כי מדרגות חציבה קדומות הוסרו בעת חציבה בימינו.
 
מחצבה H (כ-10 × 18 מ', כ-5 מ' עומק; איורים 16, 19, 20). התגלתה מחצבה מלבנית, ובה כמה מדרגות חציבה. בשטח המחצבה הובחנו סימני חציבה של אבנים מלבניות במגוון מידות. בדופן המערבית של המחצבה התגלו סימנים רבים של קדיחה מכנית מימינו. המחצבה נפתחה לדרום לצורך פינוי האבנים.
 
מחצבה I (איורים 21, 22) משתרעת סמוך לראש השלוחה ובה שני מוקדי חציבה עמוקים צמודים זה לזה (L91 — כ-8 × 8 מ', כ-3 מ' עומק; L97 — כ-6 × 7 מ', כ-2.5 מ' עומק). החציבה נערכה הישר בפני השטח. בדופנות המחצבה התגלו חמש מדרגות חציבה (כ-0.5 מ' עומק כל אחת). בדופן המזרחית של L91 לא התגלו מדרגות חציבה בשל בליה קרסטית. בקרקעית המחצבה התגלו תעלות ניתוק רבות (כ-0.5 מ' רוחב, כ-0.25 מ' עומק).
 
מבנה (איורים 3, 4, 23). צמוד למחצבה A התגלה מבנה מלבני (כ-3 × 4 מ'), שקירותיו (W5 ,W4 ,W2 ,W1) נבנו משורה אחת של אבני שדה גדולות ובינוניות. קירות 1, 4 ו-5 נבנו על הסלע ואילו קיר 2 נבנה על לוחות אבן שפילסו את השטח (L26). הקירות השתמרו לגובה 0.5–1.5 מ'. צמוד לפינה הדרומית-מזרחית של המבנה נחשף פתח (כ-1 מ' רוחב). בתוך המבנה התגלתה שכבה מפולסת של עפר מהודק (L16) מעל סלע האם.נראה שהמבנה שימש שומרה בזמן הפעילות במחצבות.
 
קיר (W1; כ-35 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה). התגלה קיר, שנבנה על סלע האם משורה אחת של אבני שדה גדולות. הקיר תומך מדרום דרך בכיוון מזרח–מערב (כ-2 מ' רוחב). הדרך נתחמה מצפון במדרגת סלע טבעית. בשטח הדרך נחשפה שכבה של עפר מהודק ואבנים קטנות, שהונחה על סלע האם. נראה כי הדרך שימשה להובלת האבנים מהמחצבות.
 
בשכבות של פסולת חציבה התגלו במחצבות שברים של כלי חרס מהתקופה הרומית הקדומה, ובהם קערה (איור 9:24), סירי בישול (איור 11:24, 12), פכים (איור 14:24–19) ופכיות (איור 20:24–22). בתוך המבנה התגלו קערה (איור 10:24) וסיר בישול (איור 13:24) מהתקופה הרומית הקדומה. בתעלת ניתוק במחצבה E התגלה מטבע של נציב מימי קלאודיוס (שנת 54 לסה"נ; ר"ע 146295). במחצבה F התגלתה לוחית מתכת ('לחי'; כ-0.5 × 6.0 × 8.0 ס"מ; איור 25), ששימשה בעת החציבה. היתד ששימש לניתוק האבן מהסלע הונח בין שני לוחות מתכת, המכונים במחקר 'לחיים', כדי לחזק את עצמת הביקוע ולצמצם את מידת השחיקה של היתד. בשתי ערמות של אבנים מסוקלות הסמוכות למחצבה I התגלו חרסים מסוף תקופת הברזל: קערות (איור 1:24, 2), קדרה (איור 3:24) וקנקנים (איור 4:24–8).
 
הממצא שהתגלה במחצבות מתארך את תחילת הפעילות בהן לתקופה הרומית הקדומה. החרסים מסוף תקופת הברזל שהתגלו בערמות האבנים המסוקלות מלמדים כנראה על פעילות בתקופה זו שאינה קשורה למחצבות. ההבדלים במבנה המחצבות ובגודל האבנים בין המחצבות הגדולות לקטנות נובעים מההבדלים בסלע שבו נערכה החציבה. סימנים של קדיחה מכנית שהתגלו בחלק מהמחצבות מלמדים שהן שימשו גם בימינו. המחצבות שהתגלו בחפירה מצטרפות למחצבות רבות שהתגלו בעבר מצפון לירושלים הקדומה.