נפתחו שלושה ריבועים (AC; מידות 2 × 2 מ'; איורים 2–4) בחלקים המערבי, הצפוני-מזרחי והדרומי-מזרחי של השטח. נמצאו פריטי צור מסותתים ובהם שבעה נתזים, שני להבונים, פסולת גרעין ושני כלים מיקרוליתיים לא גיאומטריים האופייניים לתרבות הכבארית: להבון בעל גב קמור ולהבון בעל קטימה (איור 5). במהלך החפירה נעשה סקר קצר על ראש הגבעה, ונצפו פריטי צור בצפיפות בינונית, בהם מיקרוליתים בעלי צורת טרפז/מלבן האופיינית לתרבות הכבארית הגיאומטרית – השלב האמצעי של התקופה, וכן פריטי פסולת כגון גרעינים, להבונים, נתזים ומיקרו-נקרים (איורים 6, 7). פריטי צור אלה מעידים כי שרידי האתר האפיפליאוליתי עדיין על ראש הגבעה על אף עבודות הפיתוח והקמת מאגרי מים.

 
בחפירה נמצאו פריטי צור אופייניים לשלב הקדום של התקופה האפיפליאוליתית. פסולת הבניין והיעדר שכבת חול, וכן הכמות הנמוכה של פריטי הצור שנמצאו, הם תוצאה של הרס האתר בחלק הדרומי-מזרחי שלו בשנים האחרונות. כמות בולטת של פריטי צור על ראש הגבעה ובמורדות המערביים שלה מעידים גם הם על כך.